Mostečtí radní nařídili městské společnosti Mostecká bytová, aby zahájila postupný prodej svých domů a informační kampaň mezi nájemníky. Podle očekávání bude celkem šest prodejních etap. „První etapa začíná 1. července,“ řekl včera Deníku Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku.

Rozdělení domů do jednotlivých etap se nezměnilo. Pouze přibyla čísla pozemků.

Na prodej bude přes šest tisíc bytů. Jako první dostanou písemnou nabídku k odkoupení obyvatelé patnácti domů. Jedná se hlavně o „sedmistovky“ a „šestistovky“.

Prodej se řídí pravidly schválenými zastupiteli. Domy s byty si mohou koupit jen jejich nájemníci přes bytová družstva za 1 042 Kč za čtvereční metr podlahové plochy.

První vlna začne v červenci upozorňovací fází a zpracováním startovací administrativy. Další tři měsíce proběhnou jednání mezi Mosteckou bytovou a zájemci o domy. Závazné žádosti o koupi budou moci předkládat od 1. srpna. To již poběží konzultace a poradenská činnost.

KDO JE PRVNÍ NA ŘADĚ

* domy s byty si jako první mohou koupit obyvatelé bloků 562, 563, 601, 603, 612, 624, 704, 707, 708, 719, 720, 721, 732 a domů s č. p. 1153, 1154
* Mostecká bytová nabídne také nebytové prostory k podnikání za 3 000 a 5 000 Kč/m2

Podpisy kupních smluv jsou v plánu od 1. listopadu, od 1. prosince 2009 do konce ledna 2010 proběhnou platby. Od 1. února 2010 Mostecká bytová převede prodané domy na bytová družstva.

Průběh první etapy rozhodne o postupu dalších etap. Mostecká bytová má před nimi zpracovat na základě zkušeností vzorovou metodiku pro zjednodušení agendy a řazení dalších fází prodeje.

„Zjistíme, jak rychle mohou jednotlivé fáze za sebou nastupovat,“ uvedl Pitín.

Druhá prodejní vlna by měla začít v říjnu 2010 a za vyhlášením budou následovat další s menšími odstupy. Poslední převody domů na družstva se očekávají v roce 2011.

Informace poskytnou v pasáži u magistrátu

Kontaktní centrum otevře Mostecká bytová v pasáži U Lva vedle radnice.

Kupní cena pro družstva platí půl roku od podání nabídky. Po uplynutí této lhůty se cena zvyšuje na dvojnásobek po dobu jednoho roku.

Lidé si byty kupovat nemusejí. Pokud nabídku Mostecké bytové nepřijmou, zůstanou nájemníky. Dům se prodá pouze družstvům, jejichž členy bude nejméně 60 procent nájemníků. Ti musejí mít tolik peněz, aby si mohli koupit celý dům. Do dvou let od získání domů musejí družstva převést byty do osobního vlastnictví svých členů. Ti je pak dalších pět let nesmějí prodat nikomu kromě Mostecké bytové, která má za stejnou cenu na byty předkupní právo kvůli ochraně před možnými spekulacemi s levnými byty.

Cílem prodeje je dokončení privatizace bytového fondu zahájené v 90. letech, urychlení modernizace domů a přenechání odpovědnosti za rozhodování nájemníkům, budoucím vlastníkům.