S další těžbou v severočeské uhelné pánvi nesouhlasí zhruba 45 procent lidí, více než třetina by naopak byla pro prolomení těžebních limitů. Dvě pětiny dotázaných souhlasí s tím, že zvýšení těžby uhlí je nutné k udržení zaměstnanosti v regionu. Tento rozpor je možné vysvětlit tím, že jde o typickou hornickou oblast, kde je nejvíce pracovních příležitostí právě v tomto oboru, uvádí se v průzkumu.

„Jakkoli se střetává ekologie se zaměstnaností a potřebou energetického zdroje je zřejmé, že se většina hlasujících shoduje na tom, že by v otázce prolomení těžebních limitů v severních Čechách mělo rozhodnout krajské referendum,“ komentuje výsledky průzkumu Oldřich Zajíc, mluvčí společnosti SANEP. Že by o prolomení těžebních limitů na Mostecku měli rozhodnout obyvatelé v krajském referendu, si myslí 72 procent dotázaných.

Internetového průzkum společnosti SANEP se 16. až 18. února zúčastnilo 13 539 lidí ve věku 18 až 69 let, z nich byl vybrán reprezentativní vzorek 6 210 respondentů.

Graf.
Graf.
Graf.

K vyhlášení referenda k otázce limitů má výhrady místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, který je odpůrcem těžby za limity. „Zadání referenda, které by se týkalo likvidace konkrétních sídel či plošného odstranění krajiny, nemůže být nikdy v souladu se zákony a s ústavou. K této otázce je podle mne krajské referendum vyloučené,“ sdělil Mosteckému deníku v pondělním rozhovoru.

Limity pro těžbu uhlí pocházejí z 90. let a mají ochránit obce na Mostecku. Další těžba by znamenala likvidaci Horního Jiřetína a sousedních Černic na Mostecku, k Litvínovu by se hranice hnědouhelného lomu přiblížila na 500 metrů.

Do zpřístupnění zásob hnědého uhlí za územními limity je připravena skupina Czech Coal investovat až 22 miliard korun. Projekt zahrnuje pořízení nové těžební technologie, vypořádání zájmů a přesídlení obcí. Záměrem společnosti Litvínovská uhelná, která patří do skupiny Czech Coal, je rozšíření těžby uhlí v lomu ČSA. Společnost předpokládá, že od roku 2012 zde klesne těžba o více než polovinu na 2,5 milionu tun ročně. Při zachování územních limitů bude činnost lomu v roce 2021 přerušena.

V dobývacím prostoru této lokality jsou zásoby 773 milionů tun uhlí. V případě rozšíření těžby za limity by bylo možné vytěžit minimálně 287 milionů tun, to by životnost lomu prodloužilo do roku 2068. V lokalitě lomu ČSA Litvínovské uhelné je nyní do hranice limitů možné vytěžit asi 37 milionů tun uhlí.
„Nevěříme tomu, že stát si dovolí nechat takové domácí nerostné bohatství, které mu může výrazně napomoci udržet bezpečnost a soběstačnost ve výrobě tepla a elektrické energie, ležet ladem,“ řekla Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal.

Podle odborníků na energetiku se uhlí bude muset vytěžit, protože se bez něj tuzemská energetika neobejde. Bude třeba pokrýt zvýšenou spotřebu palivoenergetických zdrojů.

Oldřich Hájek a ČTK