V září příštího roku se otevře soukromá Střední průmyslová škola Litvínov. Nejprve přijme až 40 žáků a postupně nabere další. Ministerstvo školství vznik školy schválilo. Zakladatelem průmyslovky je místní expandující společnost Strojírna Litvínov, která má závod na okraji města v lokalitě Na Pavlu. Tam bude praktická výuka. „Vracíme se k tradici. Každá strojírenská firma měla kdysi učiliště,“ řekl jednatel strojírny a školy Tomáš Maršík z Litvínova.

Firma si chce z mládeže sama vychovávat budoucí kmenové zaměstnance, kteří budou hned po škole umět ovládat špičkové technologie. Nyní se to nové nástupy učí i několik let. Kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí na českém trhu práce musí strojírna nabírat do výroby i cizince. Stejné potíže mají také další firmy. „Vlastní střední škola nám může tento nedostatek pomoci vyřešit,“ řekl jeden z manažerů strojírny Jan Špatka.

Společnost chce vyplnit mezeru ve veřejném středním školství, kde chybí užší vazba mezi školní teorií a novou průmyslovou praxí, kde se prosazuje další generace strojů a robotů. Litvínovská průmyslovka má rok na přípravu provozu, vybudování zázemí, zajištění učitelů a přijímání žáků. „Výuku bychom rádi zahájili v září 2021. Zamýšlená celková cílová kapacita školy je 160 žáků,“ řekl ředitel školy Michal Tarant.

S odbornou výukou pomůžou specialisté strojírny a s klasickými předměty pedagogové z městské Schola Humanitas, která z počátku poskytne pro teoretickou přípravu prostory Centra bakalářských studií a některým žákům může nabídnout studentskou ubytovnu. „Snažíme se nové střední škole vyjít maximálně vstříc,“ sdělil ředitel Schola Humanitas a zastupitel Milan Šťovíček.

Průmyslovka mezitím vybuduje vlastní učebny, které získá rekonstrukcí objektu v ulici Čapkova, kde bude i sportoviště. V plánu je také výstavba samostatné haly pro praktickou výuku žáků přímo v podniku. Strojírna jedná s dalšími firmami o partnerství na celém vzdělávacím projektu například formou finanční podpory či pořádání stáží v ČR a zahraničí.

Škola bude mít v každém ročníku jednu třídu 4letého maturitního oboru Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění a jednu smíšenou třídu pro 3leté učební obory Strojní mechanik a Obráběč kovů. Každá ze tříd má mít nejvýše 20 žáků, pro které se vytváří motivační stipendijní program. Část absolventů bude moci přejít do podniku na perspektivní posty, ostatní se mají uplatnit v jiných firmách. Poptávka po technicích na trhu práce je vysoká.

Nápad založit průmyslovku vznikl loni v červnu. Strojírna letos získala na rozjezd potřebná povolení. Počítá i se studentkami, protože v podniku pracují také ženy. Náklady na zřízení školy ještě nejsou vyčísleny, ale jen příprava vlastního centra teoretické výuky má stát kolem 12 milionů korun. Školné pro první školní rok se neplánuje.

V září se v Litvínově otevře městský Technický klub pro děti a mládež, který má mezi teenagery vyvolat zájem o nová odvětví ve vědě a průmyslu. Podle místostarostky Eriky Sedláčkové může klub řadu dětí dovést až do odborných škol. „Kdybych o tom nebyla přesvědčena, tak bych to neprosazovala,“ uvedla.

Sedláčková a Šťovíček označili vznik soukromé průmyslovky za přínos pro město. To čelí úbytku obyvatel, a proto potřebuje rozvíjet a nabídnout rodinám atraktivní služby včetně všech typů vzdělávání.

V Litvínově jsou zatím čtyři střední školy: SOŠ v Hamru, Schola Humanitas, Praktická škola a gymnázium.

Strojírna Litvínov se zaměřuje na komplexní práci s kovy. Vznikla v roce 1999, kdy měla pět zaměstnanců a sídlila v chemičce. První halu v Litvínově začala stavět na zelené louce v roce 2006. Nyní má ryze český podnik s několika divizemi přes 70 kmenových zaměstnanců a například ve výrobě větrných tunelů pro simulaci volného pádu patří ke světové špičce. Exportuje do EU, Asie a Jižní Ameriky. Vyrábí na klíč i minipivovary.