Jeden kruhový objezd byl vybudován na křižovatce Louny – Most. Druhý kruhák vznikl na křižovatce u místního Penny Marketu na průtahu. Paraelně s tím byl postaven nový most přes řeku Bílinu k novému nákupnímu centru u nádraží.

Právě tuto křižovatku zafinancovala firma, která postavila v Bílině Interspar u nádraží. Investor totiž musel v rámci stavby vyřešit vhodné napojení od marketu na hlavní silnici. Proto zde vznikl most přes řeku Bílinu, která zde dělí nákupní centrum od hlavní silnice.

Motoristé si během stavby stěžovali na fronty, které jsou s tím na průtahu Bílinou spojeny. Ale jak řekl už v začátku stavebních prací starosta Bíliny Josef Horáček, každá stavba na silnici 1. třídy způsobí větší omezení. V Bílině se celé situaci prý trochu pomohlo tím, že byl umožněn objezd stavby přes náměstí. Řidiči s osobními auty se tak mohli vyhnout čekání na semaforu tím, že ve směru od Teplic se hned na začátku Bíliny dali u pasovky doleva. Pak projeli městem díky otevření a obousměrnému provozu v ulicích Seifertova a Wolkerova. Horší to bylo v opačném směru. To se zde místy tvořily i dvacetiminutové fronty.

Bílina chce ještě jeden kruhový objezd, a sice u radnice rovněž na silnici I/13. Měl být původně také letos, ale stavba dvou dalších kruhových křižovatek vše oddálila na příští rok. „Už je na to vydáno stavební povolení. To znamená, že se ta stavba opravdu uskuteční, protože to ani jinak nejde, aby byly dvě okružní křižovatky a mezitím světelná. Bude to na jaře,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Sever Josef Horáček.

V souvislosti se svízelnou dopravní situací se často hovoří o chystaném obchvatu Bíliny. Ředitelství silnic a dálnic ho chce vést kolem Národní přírodní rezervace Bořeň. To by ale podle ekologů ovlivnilo ochranné pásmo rezervace Bořeň a také údolí potoka Syčivka. Obchvat, nebo dokonce tunel, by situaci ve městě vyřešil. To je ale daleká hudba budoucnosti.