Mostečany, kteří si koupili drahé byty v zóně 2B, v atraktivním sídlišti u bývalých kasáren, šokovala informace, že mohou mít za sousedy lidi z okraje společnosti nájemníky z romských lokalit, propuštěné vězně, nezaměstnané pobírající dávky v hmotné nouzi, uprchlíky a rodiny z azylových domů. Podle protestujících místních obyvatel existuje soukromý záměr udělat z posledních tří opuštěných domů v zóně státem dotované malometrážní sociální byty. Zdůrazňují, že nejsou rasisté a že lidem v nouzi je třeba pomáhat. Upozorňují ale, že záměr je v rozporu s městskou strategií rozvoje bydlení a že je nepřípustné vytvářet ohniska napětí na dobré adrese. Varují před poklesem cen svých nemovitostí, před kšeftováním se státní podporou a že se oceňovaná čtvrť promění v ghetto, ze kterého se Mostečané od inženýrů po podnikatele vystěhují.

„Budeme dělat vše pro to, aby tento záměr nenastal. Víme, že ta lokalita je atraktivní a nechceme ji degradovat."                                                 Marek Hrvol, náměstek primátora

„V lokalitě známé jako 2B probíhá již několik let rekonstrukce bytových domů a vznikají zde nadstandardní byty (100 metrů čtverečních a více)," uvádí Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020. Město se v tomto důležitém dokumentu, schváleném zastupitelstvem, zavázalo, že bude předcházet hrozbám, například postupnému chátrání bytového fondu, vylidňování a dalšímu vzniku sociálně vyloučených lokalit.

A právě vzniku druhého Chánova či rozšíření blízké deprivované Stovky do zóny 2B se místní obávají.

Udělat z dobré adresy špatnou?

„Bylo by to hrozné. Nikdo z nás by tu nezůstal," zlobí se na balkoně v zóně 2B obyvatelka pěkného opraveného domu, který sousedí se třemi vybydlenými. „Chci, aby tam byly normální byty pro normální lidi. Už teď je to šílené. Zdržují se tam bezdomovci a feťáci. A taky tam už hořelo."

Vysokoškolačka Věra, také místní obyvatelka a navíc odbornice na obchod s nemovitostmi a sociální problematiku, říká, že lidé si v zóně 2B zvykli na klid a nechtějí o něj přijít. „Sociálně slabé nelze všechny házet do jednoho pytle, ale vím, co řada z nich dokáže," vysvětluje. Nejraději by tři prázdné domy zbourala, nebo v nich udělala městský penzion pro seniory. Odkup domů městem navrhuje více lidí. Sociální byty v zóně s nadstandardním bydlením a v režii cizí soukromé firmy dotované státem považují za špatný vtip, úlet, skandál.

„V Německu jsem se s takovým bláznivým podnikatelským záměrem nikdy nesetkal. Bez diskuze s místními obyvateli a v takové pěkné čtvrti přece nemůže vzniknout státem dotované sociální bydlení," prohlašuje rozhořčeně německý senior, který si zónu 2B oblíbil a našel v ní klid a nový domov. Patří k místním obyvatelům, kteří do koupi a zařízení bytů v opravených domech investovali kolem dvou milionů korun. Lidé žádají, aby se pokračovalo v původních rekonstrukcích, které kdysi prosadila Mostecká uhelná společnost.

„Město mohlo našemu současnému znepokojení předejít. Když domy kdysi rozprodávalo, mělo stanovit v kupní smlouvě jasná pravidla, například, že po rekonstrukci tu musí být nejméně po dobu dvaceti let nadstandardní bydlení. A za nedodržení mělo žádat sankce," řekl další obyvatel zóny, kde si lidé domy už dříve raději oplotili nebo přilehlé pozemky označili nápisy „soukromý pozemek, vstup zakázán". Nedaleko je totiž sociálně vyloučená lokalita Stovka a místní mají i špatné zkušenosti s některými návštěvníky azylového domu pro ženy a matky s dětmi v nouzi, který je součástí sídliště stejně jako azyl pro muže.

Ústecký vlastník tří kritizovaných opuštěných domů nebyl telefonicky k zastižení a na otázky redakce nereagoval ani emailem.

Výzva městu

O záměru, že má neobyvatelné domy prodat k rekonstrukci soukromému investorovi, který chystá sociální byty, se hovořilo minulý čtvrtek na veřejném zasedání městského zastupitelstva. Na problém jako první upozornil Jiří Holý, mluvčí nespokojené skupiny vlastníků bytů v okolí. Ti dlouhodobě upozorňují na potíže se špatně zajištěnými a neopravenými vybydlenými bloky 31, 34 a 35, do kterých pronikají různé živly. Obyvatele ale více znepokojuje záměr na vybudování 105 bytů o rozloze 32 metrů čtverečních. Má se jednat o státem podporované byty, které mohou sloužit i pro sociálně slabé. „Je to velice nešťastný záměr," řekl Holý. Zástupci místních obyvatel požádali v písemné výzvě město, aby se záměrem zabývalo a pokusilo se ho v zájmu veřejného pořádku a klidu zastavit.

Náměstek primátora Marek Hrvol se s vlastníkem domů a zájemcem o koupi už setkal. Hrvol uvedl, že majitel chce domy prodat chomutovské firmě. „Prodejní cena je 11,5 milionu korun," řekl náměstek. Město podle něj mohlo v minulosti domy koupit za 10 milionů, ale zastupitelstvo to neschválilo.

V Mostě se nejedná o nový problém. Mostecký deník už dříve informoval o jiných případech, například v článcích Mostem se šíří strach, že vzniká ubytovna pro asociály nebo Vtelno děsí přistěhovalci ubytovaní v bývalém hotelu Špejchar

Odkup městem někdy v budoucnu Hrvol nevyloučil, je to jedna z variant, i když je podle něj částka vysoká. Ze schůzky s podnikateli vyplynulo, že v jednom domě mají vzniknout s pomocí státní dotace pečovatelské byty pro lidi od 65 let věku a ve zbylých dvou domech mají být nájemní malometrážní byty.

„Samozřejmě to evokuje k tomu, že se jedná o záměr, který bychom si nepřáli," sdělil Hrvol. Oficiální záměr na papíře by měl obdržet v tomto týdnu. „Budeme o tom dál jednat," dodal.

Podle Hrvola je město ve výhodě, protože vlastní pozemky v okolí domů. Při stavebním řízení může město záměr rozporovat například tím, že domy jsou původně kolaudované na větší byty a zóna 2B není vhodná svým technickým zázemím pro malometrážní byty.

Senátorka a zastupitelka Alena Dernerová, která u bývalých kasáren bydlí, soukromé firmě nevěří. „Byla bych velmi tvrdá," poradila vedení města. Podle ní se jedná o absurdní a spekulantský záměr, který skončí u sociálních bytů, do kterých se budou dovážet lidé z celé republiky a kterým bude bydlení dotovat stát. Navrhuje, aby město raději prázdné domy odkoupilo.

Zóna 2B, oblíbená čtvrť 

Zóna 2B je v „panelákovém" Mostě symbolem nadstandardu a klidného života. Je to jedno z posledních vyhledávaných míst pro lepší bydlení. Na veřejnost nyní pronikl soukromý záměr, jak ze zbylých tří domů udělat tzv. podporované byty. Podle stručného konceptu, který koluje mezi obyvateli, má stát dát investorovi 63 milionů korun. O dotaci lze žádat do půlky března. Nutný je souhlas města a stavební povolení.

Podmínky pro užívání dotace a bytů Příjemce nepodmíní uzavření nájemní smlouvy složením kauce, neumožní uzavření podnájemní smlouvy, nepřevede bez souhlasu MMR podporované byty na jinou osobu po dobu a neprovede změnu užívání podporovaného bytu a podmínek pronájmu po dobu 20 let od kolaudace, uzavře zástavní smlouvu na byty ve prospěch MMR, nájemné nesmí překročit výši limitu 57,20 Kč/m2, nájemní smlouva se uzavírá s osobou z cílové skupiny na dobu určitou, max. 2 roky s možností její obnovy v případě že nájemce neoznámí, že nehodlá ve smlouvě pokračovat, výstavba začne nejpozději v roce poskytnutí dotace (2015), skončí do 3 let od rozhodnutí o poskytnutí dotace. (Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj/MMR/výběr)