„Mezi obyvateli Janova jsme si udělali průzkum, zda mají zájem, aby osadní výbor pokračoval ve své činnosti, a obyvatelé zájem mají. Myslím si, že byla navázána i dobrá spolupráce s vedením města a v minulosti se činnost osadního výboru osvědčila,“ řekl Zdeněk Kvapil, který by měl být předsedou i nadále.

Podle místostarosty Litvínova Martina Kliky činnost osadního výboru významně přispěla k řešení problematické situace v Janově. „Spolupráci mezi osadním výborem a městem, následně pak i s Městskou policií Litvínov, považuji za výbornou,“ uvedl místostarosta Martin Klika.

V letošním roce zasedal Janovský osadní výbor v pravidelných schůzkách s tamními obyvateli celkem šestnáctkrát. Lidé tak díky schůzkám upozornili například na skupinu alkoholiků obtěžujících kolemjdoucí žebráním, močením a jinými nepřístojnostmi v prostorách centra Zátiší a na velké znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a odpadky mimo určené nádoby. Janovští také upozornili na nedostatek velkoobjemných popelnic. Řešily se také opakované stížnosti na neutěšené sousedské vztahy.

„Osadnímu výboru patří za práci v minulém volebním období poděkování vedení města. Podněty vycházející od osadního výboru byly pro město zásadní,“ uvedl starosta města Daniel Volák.

close zoom_in "Jsem pro, aby tady osadní výbor působil, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor a dozvědělo se to přímo vedení města,“ řekl Deníku obyvatel Janova Roman Koutný.

O tom, zda osadní výbor bude v Janově opět působit, mohou rozhodnout městští zastupitelé 11. listopadu. Za členy navrhuje osadní výbor Zdeňka Klimpla, Františka Zvoníčka, Lenku Klimplovou a Martinu Vettermannovou.

„Nově jsme navrhli Martinu Vettermanovou, velice aktivně se totiž podílí v činnosti osadního výboru,“ vysvětlil předseda osadního výboru Zdeněk Kvapil.
Koordinátorka veřejné služby Martina Vettermannová nejen, že se aktivně podílí v problémových otázkách Janova. Deník ji zaznamenal i při projevu před ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše a zmocněncem pro lidská práva Michaelem Kocábem při nedávné návštěvě Janova. Tam Vettermannová podpořila starostu města, který ministrům sdělil, že většina lidí nechce pracovat ve veřejné službě. „Apeluji na vládu, aby veřejnou službu zavedla jako povinnou,“ řekla před časem ministrům Martina Vettermannová.