Politici budou řešit analytickou část dokumentu. Ta obsahuje definice hlavních problémů města a s padá do ní i dotazníkové šetření, které radnice provedla mezi občany i u firem. „Analytická část je již zkompletovaná. V dubnu byla také projednána s veřejností," uvedla Margita Kučerová z litvínovské radnice.

Druhá část dokumentu, která na své zpracování teprve čeká, je návrhová. „Na základě problémů budou definovány priority, cíle dokumentu a budou navrženy cesty k naplnění cílů," doplnila Kučerová.Program rozvoje města bude platit do roku 2020.

Současně se aktuálně zpracovává Strategický plán sociálního začleňování ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Komunitní plán sociálních služeb města Litvínova.

CO DÁL S PRM?
25. 6. projednání analytické části v zastupitelstvu města
14. 7. jednání pracovní skupiny
7.-12. 8. veřejné projednání
16. 9. projednání v radě města
25. 9. projednání v zastupitelstvu města