Podle katastru jde o vodní plochu, ve skutečnosti je to ale louka. Neoplocená, svědčící náletovým porostům. Chomutovské pracoviště ÚZSVM prodávalo pozemek o výměře 3 361 metrů čtverečních. "Podle územního plánu je určen jako plocha občanského vybavení – sport a tělovýchova vymezené pro plochy a objekty sportovního zařízení anebo obdobných provozů vycházejících ze sportovní relaxace obyvatel," uvedli zástupci úřadu.

Pátrání po původním majiteli bylo poměrně náročné. V katastru nemovitostí byl zapsán na neznámého vlastníka. "Z dokladů, které poskytlo Katastrální pracoviště Most a Státní pozemkový úřad, zaměstnanci zjistili, že dnešní pozemek vznikl z části původní parcely, která byla zapsána v přídělu pro přídělce z Chudeřína. Ten se svého přídělu v roce 1966 vzdal ve prospěch státu a k pozemku bylo později v témže roce vloženo vlastnické právo pro Státní statek Most. Tento národní podnik následně zanikl transformací a rozdělením majetek přešel na několik státních podniků, a to Statek Líšnice, Statek Lom, Statek Lužice a Statek Korozluky, státní podnik," popsal ÚZSVM s tím, že následně se ukázalo, že s místem nehospodaří žádná státní organizace. Spadá tedy právě k úřadu pro správu majetku.

Pozemek si svého nového vlastníka z řad široké veřejnosti našel v elektronické aukci. Do té se přihlásili dva účastníci, potřebnou kauci však složil pouze jeden, který nakonec sám zvýšil třemi příhozy kupní cenu z nejnižšího podání 510 070 na konečných 515 000 korun.