18:56 Jednání skončilo.

18:51 Jiří Biolek v interpelacích přišel s návrhem, aby byla zrušena „třicítka" v ulici Chudeřínská. Návrh bude předložen do komise dopravy, která ho posoudí.

18:38 Novými členy osadního výboru se stali Jana Šerková a Martin Tojnar. Zastupitelé naopak neschválili, aby se novým členem stal Vladislav Grunt.

18:23 Na programu jsou informace z výborů zastupitelstva města. Pokud jde o janovský osadní výbor, Zdeněk Kvapil rezignoval na funkci předsedy a Lenka Klimplová a Zdeněk Klimpl rezignovali na post členů osadního výboru.

18:17 Zastupitelé schválili podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení požární techniky pro litvínovské dobrovolné hasiče. Jedná se o velkokapacitní požární cisternu.

18:08 Podle Daniela Voláka byla přestávka v rozporu s jednacím řádem a navíc třikrát tak dlouhá. „Kluby ji nechtěly a vy máte právo ji vyhlásit jednou po dvou hodinách. Vy jste ale najednou vykřikla, že je přestávka a letěla jste panu Zieglerovi umýt hlavu za to, že si dovolil navrhnout bod o pokutě stáhnout," řekl Daniel Volák. V aule se ozývá hlasitý smích. Starostka řekla, že příště bude postupovat plně podle jednacího řádu. Roman Ziegler navíc svůj návrh stáhl, takže smích je ještě hlasitější.

Martin Klika dává protinávrh, aby byla pokuta prominuta. To nebylo přijato. Schválen byl návrh, že pokuta nebude prominuta. 

17:52 Zastupitelé řeší pokutu pro společnost Cheminvest ve výši 91 tisíc korun za nedodržení termínu při zakázce o dodávce a montáži venkovních herních prvků do mateřské školy Paraplíčko. Zastupitelé se dohadují o tom, zda je pokuta správně vypočítána, zda má být vypočítána z ceny s DPH , nebo z ceny bez DPH. Ve smlouvě totiž není výpočet pokuty přesně specifikován. Vyhlášena je pětiminutová přestávka.

17:27 Zastupitelé schválili, že po demolici šesti budov bývalých ubytoven U Bílého sloupu bude na místě deset let zeleň. Město totiž musí v žádosti o dotaci uvést, co na pozemku v dalších deseti letech, kdy si pozemek musí nechat, vybuduje.

17:23 Hlasovalo se o protinávrhu Martina Kliky. Chce odmítnutí daru od Meziboří. Tento návrh neprošel. Dále se tedy hlasovalo o původním usnesení. To prošlo. Litvínov si tedy vezme dar 200 tisíc, vybuduje chodník na svém katastru a bude řešit křižovatku u restaurace Partyzán, kde chce radnice nové zastávky, přechody atd.

17:11 Před hlasováním byla vyhlášena desetiminutová přestávka.

17:08 Řeší se cesta mezi Mezibořím a Litvínovem. V návrhu je, aby si město vzalo na výstavbu chodníku na svém katastru dar od Meziboří ve výši 200 tisíc, který mezibořští zastupitelé nedávno schválili. „Brát si od nich peníze mi přijde jako ostuda," řekl k tomu Martin Klika. Hana Žihlová se k němu přidala a dodala, že Meziboří vyšlo Litvínovu hodně vstříc, když na jeho atletickém stadionu mohou trénovat litvínovští atleti. „Nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, ale vyprovokovala jste mě. Pokud jde o atletický stadion, hodně jsme se finančně podíleli. Rozhodně tam nešlo jenom o 200 tisíc," řekl Milan Šťovíček.

17:01 Po ještě několika různých názorech se začalo hlasovat. Jako první se hlasovalo o protinávrhu Daniela Voláka bod o balastních vodách stáhnout z jednání. Tento návrh neprošel. Na řadu tedy přišlo hlasování o schválení výběru nejvhodnější nabídky v podobě Stavební společnosti Jaroslava Oršuliaka. Tento návrh byl přijat. V Žižkově ulici tedy bude pracovat firma Jaroslava Oršuliaka.

16:53 Podle starostky není jen tak možné zrušit veřejnou zakázku ani náhle vyřadit tuto společnost. „Neprodlužujme to. Byla by ohrožena dotace. Utíkají nám balastní vody do čističky. Navíc tato společnost mezitím už realizovala velkou zakázku v Janově, která byla naprosto bezproblémová. Ty obavy jsou tedy z mého pohledu liché," řekl Milan Šťovíček.

16:47 Řeší se zatrubnění balastních vod v Žižkově ulici. Nejvýhodnější, tedy nejnižší, nabídku podala Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, která ovšem stále městu nezaplatila pokutu za rekonstrukci několika ulic na Osadě. „Počkejte na nový zákon, který vstoupí platnost za pár měsíců, podle kterého nemusíte zakázky na stavební práce do šesti milionů brát jako veřejnou zakázku. Stáhněme to a počkejme," řekl Daniel Volák. Na to reagoval místostarosta Milan Šťovíček: „Odsouváme to už rok. Už bych to dál neprodlužoval."

„Pokud budeme čekat na nový zákon, nepodáme žádost o dotaci, protože to nestihneme. Navíc si nám stěžoval občan, že má vodu sklepě," řekla Jana Břečková z odboru investic a regionálního rozvoje.

„Co děláme pro to, aby ty penále zaplatili? Proč se s nimi ještě nesoudíme?" zeptal se Robert Kysela. „Má to nyní na starosti právní oddělení. Nejspíše to skutečně povede soudní cestou."

„Bylo by vhodné to stáhnout a nechat to prověřit. Jaké jsou lhůty, zda je možné počkat. Zbytečně bych se do toho nehnal. Je kolem toho hodně otazníků," řekl Daniel Volák. „Museli bychom teď zrušit veřejnou zakázku, což by bylo velmi komplikované, možná až nemožné," řekl tajemník Josef Skalický.

16:36 Zastupitelé schválili Akční plán rozvoje města pro letošní rok, který vychází z Programu rozvoje města.

16:32 Zastupitelé schválili pořízení nového územního plánu.

16:25 Byl přijat návrh rady - město Pilařský rybník za tuto cenu kupovat nebude. 

16:24 „Šel bych cestou dohody. Vím, že je to hodně peněz, ale už bychom to měli zrealizovat. Tuhle část centra je potřeba dát do nějaké podoby," řekl Martin Klika.

Milan Šťovíček: „Nedovedu si představit, že to koupíme za jinou cenu, než jaká vyjde ze znaleckého posudku, nebo ze zásad, jaké má město schváleny."

16:17 Dalším bodem je výkup Pilařského rybníka, který rada města nedoporučuje schválit. Majitel Jordan Karagavrilidis chtěl po městu původně necelých šest milionů. Pak slevil a nyní požaduje 4,5 milionu. Ani to ale podle vyjádření vedení města není pro radnici akceptovatelné.

16:15 Je rozhodnuto. Město prodalo areál bývalé polikliniky. Pro bylo čtrnáct zastupitelů.

16:12 Daniel Volák: „Už v září jsem se k tomu stavěl negativně. Dnes už to vidím pozitivněji, ale nemohu se zbavit dojmu, že ekonomicky to není nejvýhodnější prodej. V roce 2010 jsme ji získali za dvě budovy v hodnotě zhruba šesti milionů. Proč město vůbec uvažuje o prodeji? Město to směňovalo, aby tam samo vybudovalo dům pro seniory. Město od toho zcela ustoupilo a vůbec se o to nestaralo. Společnost, která o to žádá, byla zapsána do rejstříku 12. listopadu. Týden poté, co se nechali zapsat, město vyhlašuje záměr a za další týden je daná nabídka. Hned za pár dní zasedá komise. Od založení společnosti po rozhodnutí uběhly jen nějaké čtyři týdny a já kvůli tomu budu hlasovat proti."

Milan Šťovíček: „Město pro ten majetek nenašlo využití. V roce 2013 se to dostalo do zbytného majetku. To byl důvod, proč jsme se začali zabývat tím, že ho nabídneme k prodeji. Navíc chátrá a stojí nás nemalé prostředky. Spekulovat o ceně, která byla při nabytí, můžeme, ale i odborný posudek jasně svědčí o tom, že ten areál chátrá a chátrá a je na čase se ho zbavit."

Volák: „Ta společnost má kapitál 200 tisíc a vrhá se do takového obchodu. To se mi nezdá."

Petr Řeháček, vedoucí odboru nakládání s majetkem: „Loni v září o to žádaly tři fyzické osoby. Ty pak založily právě tuto společnost. Nebylo to tedy nijak narychlo."

16:04 Na řadě je bod o prodeji areálu bývalé polikliniky za 970 tisíc korun společnosti Stará lesovna, kterou zastupují tři fyzické osoby. To je dlouhodobě jediný zájemce.

16:03 Zastupitelé nechají bod o HC Litvínov, sportovní spolek bez usnesení.

15:58 Objevují se tvrzení, že město nikdy členem sportovního spolku, dříve občanského sdružení, nebylo. Zároveň ale zaznívají tvrzení, že bylo, ale že mu členství zaniklo v roce 2014 poté, co skončil ve funkci místostarosty Karel Linhart. Právě on byl od roku 2012 do roku 2014 ve výboru sdružení. Politici se nedokážou dohodnout, zda tam byl Karel Linhart za sebe nebo za město.

Martin Klika nechal hlasovat o tom, že město není členem, protože neplatilo členské příspěvky. Tento protinávrh neprošel, respektive ho zastupitelé odmítli vzít takzvaně na vědomí. Neprošel ale ani původní návrh, že se výbor HC Litvínov, sportovní spolek odmítl zabývat žádostí starostky ze začátku února, ve které žádala o členství města ve spolku, a že tím nebylo naplněno usnesení zastupitelstva z dubna roku 2012, jehož obsahem je schválení členství v HC Litvínov, občanské sdružení, jak tehdy zněl oficiální název organizace.

15:49 Debata se táhne dlouho. Argument střídá argument. Vlastimil Doležal navrhl ukončení rozpravy. Zastupitelé s ukončením rozpravy nesouhlasí.

15:44 Město říká, že chtělo být členem spolku a marně o to žádalo. Robert Kysela, jehož pověřil předseda spolku Kamil Havelka, se nechal slyšet, že město nic takového neudělalo. Město podle Martina Kliky poslalo žádost jen e-mailem, což kvůli podobě stanov nemůže sportovní spolek akceptovat.

15:36 Zastupitelé řeší bod o členství města v „HC Litvínov, sportovní spolek". Je to jeden z únorových kamenů úrazu. Tehdy chtěla tento bod opozice zařadit do programu, na kterém se zastupitelé nakonec nedohodli.

15:23 Politici bez připomínek vzali na vědomí předloženou zprávu, jejímž obsahem je vyhodnocení Fondu oprav a modernizace bytového fondu za rok 2015. Z tohoto fondu si mohou občané půjčovat peníze například na zateplování svých domů.

Vzápětí zastupitelé schválili poskytnutí zápůjčky z tohoto fondu pro obyvatele bytového domu ze čtvrti Hamr a také aktualizaci pravidel fondu.

15:18 Zastupitelé schválili rozpočtový výhled města na roky 2017 až 2021. Město je podle slov vedoucí finančního odboru Jany Lankové v dobré finanční kondici.

15:15 Zastupitelé schválili rozpočtová opatření.

15:11 Zastupitelé schválili podání žádost o dotaci na projekt s názvem Aktivním přístupem ke změně v sociálně vyloučených lokalitách města Litvínova v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Město bude usilovat o získání finančních prostředků z ministerstva práce a sociálních věc ve výši 15 591 192 korun. Z toho má spoluúčast radnice činit kolem 800 tisíc korun. Město by ze získaných peněz chtělo například zajistit fungování asistentů prevence kriminality nebo terénních pracovníků. Projekt je na tři roky. Město by tak mělo peníze na dané pracovníky, tedy například právě asistenty prevence kriminality, zajištěné na tři roky.

15:02 Zastupitelé navýšili příspěvek pro ZUŠ. Sumu 688 tisíc tak škola nebude muset vracet.

Zastupitelé schválili také vyčlenění finančních prostředků ve výši 1,5 milionu pro ZUŠ na předfinancování a spolufinancování projektu s názvem Síť interkulturní komunikace a vzdělávání, ve kterém bude škola partnerem s finančním příspěvkem.

Štědří jsou politici i vůči Schole Humanitas, která plánuje rekonstrukci svého hřiště. Vedení školy kvůli tomu požádalo město, svého zřizovatele, o přenos prostředků ze svého rezervního fondu do fondu investic. Převedeno by bylo 700 tisíc a škola by tak ve fondu investic měla na rekonstrukci 1,1 milionu. Hřiště by však podle odhadů stálo 2,5 milionu. Škola proto přišla s návrhem, že bude od města požadovat návratnou finanční výpomoc ve výši 1,4 milionu. Tuto sumu by tedy radnici splácela. Nakonec peníze nebude muset vracet. Nemusí to však být 1,4 milionu. Bude záležet na tom, za kolik bude zakázka na hřiště vysoutěžena. Celkově tedy může být příspěvek nižší.

14:41 Vyhlášena byla patnáctiminutová přestávka.

14:40 Zastupitelé řeší peníze pro základní uměleckou školu, která je příspěvkovou organizací města. V původních materiálech bylo, aby škola dostala takzvanou návratnou finanční výpomoc od města ve výši 688 tisíc korun s tím, že by částku postupně splácela. Zastupitelé ale chtějí, aby škola nemusela částku vracet. Podle pravidel je tedy nutné, aby město navýšilo příspěvek pro školu.

14:33 Zastupitelé schválili komunitní plán s vypuštěnou přílohou číslo tři o Janovu.

14:31 Na jednání promluvila Markéta Fridrichová z Agentury pro sociální začleňování. „Potřebovala bych nějakou konstruktivní kritiku. Argumenty, že tady vypadáte jako blbové, na to teď nejsem schopná reagovat. V tuto chvíli je můj návrh takový, že to tam jako přílohu dávat nemusíme. Navrhuji, abychom si to třeba podrobně rozebrali, pročetli. Dobře, nechme tu analýzu stranou a pojďme svolat lokální partnerství a tam ten výzkum můžeme probrat."

Martin Klika: „Nevycházejte z toho, co říkají neziskovky. Pak je to všechno nadsazené. Vycházejte ze skutečné potřeby sociálních složek."

Markéta Fridrichová: „Vycházeli jsme i z čísel, kolik klientů museli vaše služby odmítnout. Zdrojů tam bylo hodně, nejen neziskovky."

Martin Klika: „Jde ale také o vzorek těch, kterých jste se ptali. Kdybyste se ptali těch, co ráno musejí vstávat, bylo by to jiné."

14:24 Zastupitelé řeší 2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Litvínov na období 2016-2018. Martin Klika k tomu řekl: „Úplně mě dostává analýza s názvem Výzkum potřebnosti sociálních služeb v Janově. Dávám návrh tuhle přílohu vyřadit, protože ji dělala vládní agentura a vychází z toho, že litvínovští úředníci jsou blbci. Já chápu, že ten plán potřebujeme, ale pojďme vyřadit tuhle přílohu." Z analýzy vyplývá, že město je v rámci sociálních služeb represivní. 

14:18 Do auly dorazili Daniel Volák a Robert Kysela. 

14:17 Do úvodní diskuse se nikdo nepřihlásil. Může se tak naplno rozjet jednání.

14:16 Zastupitelé schválili Zprávu o činnosti rady města.

14:15 Zastupitelé schválili zprávu o kontrole usnesení. Do sálu dorazil opoziční zastupitel Thomas Müller.

14:11 Do návrhové a volební komise usedli Hana Žihlová, Jan Jelínek a Vlastimil Doležal.

14:08 Únor se neopakuje. Zastupitelé schválili program jednání.

14:05 Jednání zastupitelů začalo. V aule jich je 19 z 23. Chybí koaliční zastupitelka Pavla Tomášová (ANO) a z opozice nejsou přítomni Daniel Volák (Otevřená radnice), Robert Kysela (SNK-ED) a Thomas Müller (ČSSD).