Je čtvrtek, konec února, krátce před tři čtvrtě na čtyři. Zatímco většina dětí má v tuhle dobu volno, k 7. ZŠ spěchají poslední skupiny deváťáků, které čeká v horní odborné učebně další dobrovolná hodina matematiky. Je to příprava na dubnové přijímací zkoušky na střední školy, která se koná jednou týdně.

Třída se pomalu zaplňuje. „Ahoj! Kde jsi? Čekáme,“ telefonuje z lavice nepřítomnému kamarádovi jeden netrpělivý chlapec, když k otevřeným dveřím přicházejí ze ztichlých chodeb opozdilci, jimž dole otevírá vstup do školy služba. I ta nakonec dorazí. Dohromady je v učebně 21 žáků devátých tříd, kluci i holky.

Příprava na zkoušky

Ta první začíná hodinu procvičováním algebraických výrazů a jejich úpravami. Kombinace čísel a písmen, závorky, zlomky, mocniny, sčítání, násobení… Učitelka matematiky Jitka Cwierzová, třídní 9. A, nejprve ukazuje příklady jednodušších vzorců na kartičkách a žáci je z lavic po vyvolání nahlas rozkládají. Hlásí se les rukou. Složitější úlohy pak řeší na klasické tabuli, kam žák píše křídou.

Sousední interaktivní dotyková tabule pomůže deváťákům později, až v ní budou hledat správná řešení zkušebních testů, jež za chvíli absolvují. Každý dostává jiný test. „Cokoliv byste potřebovali, přijdete za mnou. A nebudeme druhé vyrušovat,“ říká učitelka a třída se ponoří do práce. Klid, kázeň, soustředění, nikdo nelelkuje, nedívá se z okna. „Hej! Matěji, Matěji! Pravítko, prosím,“ zašeptá vzadu kluk, který kamaráda v lavici před sebou žádá o pomůcku. Dostane ji a začne rýsovat.

Student Martin Trávníček v diskuzi občanů na zasedání zastupitelstva 29. února.
Zastupitelé schválili peníze na přestavbu Repre v Mostě. Studenti protestovali

„Máš to dobře,“ povzbuzuje v uličce učitelka a znovu nahlas připomíná: „Když něčemu vyloženě nerozumíte, pokračujte dál. Když se zaseknete na prvním příkladu, ztratíte cenné body.“

Co jde a nejde žákům 7. ZŠ v Mostě u přijímaček z matematiky na čtyřleté obory středních škol? Čísla znamenají procenta dobře vyřešených konkrétních úkolů.

Číslo a početní operace, dělitelnost - 69
Převody jednotek - 61
Číselné výrazy, zlomky a  desetinná čísla - 34
Přímá, nepřímá úměrnost 34
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice - 27
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy - 25
Počítání s mnohočleny - 24
Výrazy s proměnnou - 9
Lineární rovnice, soustavy rovnic - 7
Poměr, mapa - 3

Radí také, aby nezapomínali na kontrolu, nebyli zbrklí a dobře si přečetli zadání. To už k ní někteří mašírují pro konzultaci. „Ááá jo! Já to mám blbě!“ prohlásí u katedry žák, který vypočítal objem válce, ale měl zjistit povrch. „Úplně zbytečné chyby,“ obrací se k roztržitým počtářům matematikářka.

I po půl hodině je v celé třídě znát velké úsilí, které připomíná kancelář plnou ekonomů před účetní uzávěrkou. První hlouček stojí u interaktivní tabule a ověřuje si postup a výsledky.

„Miláčkové, za chviličku končíme, máte ještě pět minut, tak zkuste ještě něco spočítat,“ hlásí učitelka a napětí graduje jako v soutěži Peče celé Česko. A pak nastává konec, úleva. Za dveřmi už čeká na podobnou intenzivní hodinu další parta.

Čtrnáctiletá Veronika míří po testu do sportovní haly na večerní trénink badmintonu. „Stíhám to v pohodě,“ svěřuje se u velkého báglu, který měla během hodiny za židlí. Nelituje, že volný čas tráví ve škole učením na přijímačky.

„Jsem ráda, že máme něco navíc a že nám to paní učitelka takhle umožňuje. Učím se i doma, kde si všechno zopakuju,“ tvrdí děvče, které chce na gymnázium.

Jitka Cwierzová učí matematiku 17 let

Klade během odpolední přípravy důraz hlavně na opakování, slovní úlohy a geometrii. Je to jiné než běžná hodina. „Tady víc procvičujeme a ještě si to dovysvětlujeme. Podle mě to má určitě smysl,“ říká učitelka. Má radost, že deváťáci ze 7. ZŠ jsou u přijímaček dlouhodobě úspěšní. „Je vidět, že ta práce k něčemu je,“ dodává. Poklidná atmosféra při přípravě zlepšuje učení u dětí, které chtějí počítat a sdílet své poznatky. „Dost si pomáhají i během normální vyučovací hodiny. Když vidí, že někomu něco nejde, vstanou, jdou k němu a vysvětlí mu to. Fakt jsou fajn,“ konstatuje matematikářka.

Pro patnáctiletého Roberta je odpolední příprava zárukou úspěchu. „Pomůže mi to. U přijímaček si chci být jistý,“ vysvětluje při odchodu z hodiny. Tváří se sebevědomě. Chce jít na ekonomické lyceum a v matematice prý není nic, v čem by tápal. Přesto pro sichr absolvuje jednou týdně i online matematickou přípravu od lycea a to samé má v češtině. I díky tomu má prý ve zkušebních testech většinou 35 bodů z 50.

„Já sem chodím, abych si to taky procvičil, i když ty samé testy z matiky dělám doma,“ tvrdí na chodbě 7. ZŠ 15letý Tomáš. Kromě čtvrteční přípravy trénuje doma přijímačky s mamkou, která mu kopíruje testy. Tomáš chodí ve volnu i na češtinu. „Zatím jsem v klidu,“ přiznává před první velkou zkouškou. Přihlášku si dal na dvě průmyslovku, v Mostě a Chomutově. Věří, že matematiku dá. „Jsem na ni dobrý, ale na češtinu moc ne,“ připouští.
Jeho spolužák, 14letý Štěpán, to vidí podobně. „Bez odpolední přípravy ve škole by to u přijímaček bylo o hodně těžší. Paní učitelka je moc dobrá. Ve svých zkušebních testech vidím pokrok,“ shrnuje období před zkouškami. Ani 14letý Matěj nezůstává ve čtvrtek doma. Potřebuje opakování. „Jsem rád, že se tu vracíme ke staršímu učivu,“ říká.

Úspěšnost deváťáků stojí na několika pilířích

Podle ředitelky školy Libuše Hrdinové úspěšnost deváťáků stojí na několika pilířích. „Škola má dlouhodobě vynikající učitelský tým, který se zaměřuje na efektivní předávání matematických dovedností a znalostí. Neustále spolu komunikujeme a nabízíme žákům každým rokem dlouhodobou přípravu na přijímací zkoušky. Začínáme již v pololetí osmé třídy,“ upozornila ředitelka. Ve školním vzdělávacím programu má 7. ZŠ v 8. a 9. třídě nastaveno 5 hodin matematiky týdně.

„Zaměřili jsme se také na výměnu učebnic a pracovních sešitů, kde jsou žákům poskytnuty přímo příklady a testové úlohy z přijímacích zkoušek,“ dodala. Škola se také snaží žákům nabídnout v hodinách nové informativní myšlení a pro lepší vnímání geometrie využívá program Geogebra. Domácí příprava je dobrovolná, ale škola vytváří podle ředitelky motivující prostředí, které podněcuje žáky k dosahování vysokých výsledků v matematice a při přijímacích zkouškách. „V minulých letech jsme v deváté třídě půlili hodiny matematiky a českého jazyka, což umožňovalo individuální přístup ke vzdělávání žáků a k jejich přípravě na přijímací zkoušky. V letošním školním roce tomu tak není z důvodu menšího počtu dětí ve třídách,“ vysvětlila Libuše Hrdinová.

Zranění po napadení. Ilustrační snímek.
Agresor v centru Mostu surově zbil muže a ukradl mu telefon. S lupem pak utekl

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům ze 7.ZŠ u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 69% žáků) a v „převodu jednotek“ (61%), naopak problémy jim dělají otázky na „lineární rovnice a soustavu rovnic“ (7%) a na „poměr a měřítka mapy“ (3%). Ohledně soustavy rovnic a lineární rovnice se podle ředitelky jedná o učivo, které se probírá až v deváté třídě, a tak není moc času na procvičení a spočítání většího množství příkladů.„Co se týká poměru a měřítka mapy, nedokážu asi úplně jednoznačně vyhodnotit důvod, proč se našim žákům zrovna v této kategorii nedaří. Domnívám se, že toto učivo, které se probírá v sedmé třídě je poměrně jednoduché, a žáci jen zapomněli na tyto pojmy. Každopádně díky získaným rozborům se na tato témata v letošní přípravě zaměříme,“ uvedla ředitelka.

To, že celková úspěšnost 7. ZŠ není náhodná, vyplynulo i z účasti školy v rozsáhlém mezinárodním šetření Timss 2023, kde se loni testovalo v ČR v matematice a přírodních vědách 8 500 žáků 8. tříd ze 192 základních škol a víceletých gymnázií. Zmíněná mostecká škola měla u svých žáků, současných deváťáků, nadprůměrnou úspěšnost mezi ZŠ (nad 52%). Výsledky hlavního šetření, včetně mezinárodního srovnání se školami z více než 60 států, budou známy v prosinci 2024.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Most při přijímačkách žáků na střední školu - Matematika:

7. ZŠ Most 39,99%
3. ZŠ Litvínov 39,25%
1. ZŠ Most 38,64%
Soukromá ZŠ OPTIMA 34,35%
ZŠ Meziboří 33,83%      

* Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
* Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat