Z 26 žádostí o příspěvek radní v květnu zamítli jen jednu, která nesplnila kritéria, protože otec s dítětem byli hlášeni na úřední adrese ulice Radniční. Mezi schválené domácnosti s jedenácti narozenými děvčaty a čtrnácti chlapci město rozdělí celkem 375 tisíc korun. V březnu získalo finanční bonus dvanáct rodin.

Mostecký sociální program Podpora při narození dítěte odstartoval v lednu a v rozpočtu města jsou na něj vyčleněny čtyři miliony korun. Žádosti o příspěvek lze podávat do konce roku. Radnice dosud zaevidovala 62 žádostí, z toho 38 vyhodnotila a o zbylých čtyřiadvaceti radní rozhodnou v červnu. Podle náměstkyně primátora Markéty Staré jsou mezi žadateli například zaměstnanci úřadu práce, nemocnice, městské či státní policie.

Radnice každou žádost o dar posuzuje individuálně podle doložených skutečností. Jednou z hlavních podmínek je, že novorozenec má v okamžiku podání žádosti trvalý pobyt v Mostě a že alespoň jeden ze zákonných zástupců musí být minimálně poslední rok před narozením dítěte občanem ČR s trvalým pobytem v Mostě. Další podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů je dva roky před narozením dítěte nepřetržitě zaměstnán, podniká nebo studuje. Dar nedostane žadatel, který je hlášen na takzvané úřední adrese a je dlužníkem města, jeho organizací a firem. Smůlu má tedy například ten, kdo nezaplatil dopravnímu podniku pokutu za jízdu načerno.

Všechny potřebné formuláře jsou na webu města a vyplněné je přijímá odbor sociálních věcí. Finanční dar se vyplácí po usnesení městské rady do 30 dnů od podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy úřad žadatele sám vyzve. Když ji do tří měsíců nepodepíše, nárok na dar zaniká. Pokud rodina získá dar na základě nepravdivých údajů, musí ho po úřední výzvě do měsíce vrátit.