Přitom ještě nedávno se hovořilo o tom, že silnice bude alespoň na území Ústeckého kraje dostavěna do roku 2012. Teď je jasné, že to bude nejdřív mezi lety 2015 až 2020.

Nyní jsou na R7 hotové úseky Praha – Slaný, obchvat Sulce na Lounsku a Bitozeves – Vysočany na Žatecku. Tento měsíc by se měla začít stavět silnice z Vysočan do Chomutova. Letos se možná začne stavět také v opačném směru, úsek Bitozeves – Postoloprty. A to bude zřejmě v nejbližších letech vše. Pokračování staveb dalších úseků na R7 je značně nejisté. Některé se kvůli nedostatku peněz přestaly připravovat úplně.

Například zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce. „Počátkem roku nabylo právní moci územní rozhodnutí pro tento úsek. Pro nedostatek finančních prostředků byla další příprava pozastavena. Předpokládané zahájení stavby bylo proto odsunuto až na rok 2013,“ sdělil Václav Filip, vedoucí manažer projektového týmu R7 ŘSD Chomutov.

Chybějí peníze i na dokumentace

ŘSD chybějí peníze nejen na vlastní realizaci staveb, ale i na jejich přípravu. Například dokumentace k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení stojí několik milionů korun, desítky milionů jsou třeba na výkupy pozemků. Nemalé částky stojí i geotechnické průzkumy přímo v terénu.
„Pro letošek máme na přípravu staveb, včetně výkupu pozemků, 20 milionů korun. To je tak málo, že jsme museli přípravu některých úseků zastavit,“ dodal Václav Filip z ŘSD Chomutov.

Dalším úsekem, kde příprava silnice R7 úplně stojí, je obchvat Postoloprt. K současné silnici se tam mají přistavět další dva pruhy. Původně se počítalo, že vzniknou jižně od nynější trasy blíž k městu. S tím počítá i jeho územní plán.

Ze závěrů EIA, tedy procesu posuzování vlivu silnice na životní prostředí, ale vyplynulo, že vhodnější by bylo přistavět dva pruhy na sever. Silnice by tak nezasahovala do ekologicky cenného okolí Chomutovky. Severní varianta by ale znamenala demolici kabin fotbalového hřiště. Stálo by to 40 milionů korun. Město Postoloprty podmínilo změnu svého územního plánu tím, že nejdřív dostane peníze na posunutí hřiště.

Jednání o obchvatu zkrachovala

To stát i ŘSD v této fázi přípravy odmítl. Jednání tak zkrachovala, územní řízení bylo zastaveno.

„Nezbývá nám nic jiného než začít připravovat variantu, která se odvíjí od původních plánů. Tedy, že se silnice rozšíří jižním směrem od nynější silnice do prostoru navrhovaného biokoridoru říčky Chomutovky, což ale neodpovídá závěrům dokumentace EIA. Uděláme to s vědomím, že se možná proti tomu odvolají orgány ochrany přírody. Jako například Městský úřad v Postoloprtech nebo Krajský úřad Ústeckého kraje,“ sdělil Václav Filip, vedoucí manažer projektového týmu R7 ŘSD Chomutov.

Příprava jižní varianty ale zatím nezačne. ŘSD totiž na příslušnou dokumentaci k územnímu rozhodnutí nemá peníze. Proto je nyní příprava rozšíření obchvatu Postoloprt úplně zastavená, podle nynějších odhadů ŘSD se tam po novém úseku R7 nezačne jezdit dříve než za šest let.
ŘSD pracuje na přípravě silnice R7 u Chlumčan. Chce zadat zpracování dokumentace pro stavební povolení. Pokud budou peníze, stavět by se mohlo začít v roce 2013.

Rozšíření silnice na Slánsku až za několik let

Připravuje se i rozšíření silnice kolem Slaného k P. Týnci na čtyřpruh. Kvůli nově navržené křižovatce u Kutrovic se zpracovává dodatek k dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

Budou–li peníze, na Slánsku by se mělo stavět v letech 2013 až 2017.