Zrušíte výhody pro občany, aby bylo více peněz pro technické služby a dopravní podnik? Jak chcete udržet stejnou úroveň služeb, když oběma firmám dáte méně peněz – bude tedy horší úklid a méně sekání trávy a méně spojů v MHD a vyšší jízdné?

Město Most žádné výhody, které požívají naši občané, rušit nehodlá a nebude. Naší snahou je optimalizovat činnost jak technických služeb, tak dopravního podniku, aniž bychom občany o benefity připravili. Mohu tedy Mostečany ubezpečit, že nezrušíme jízdné zdarma pro děti nebo seniory, nezvýšíme jízdné, nezrušíme spoje městského hromadné dopravy, nepřestaneme ve městě sekat trávu, odvážet odpad a uklízet, nezavedeme poplatek za odvoz odpadu.

Sdružení také kritizuje méně peněz do mládežnického sportu, celkem o 11 milionů korun. Proč dáte méně peněz do sportu?

Podporovat sport chceme a budeme. Činit tak ale chceme efektivně, protože hospodaříme s veřejnými prostředky, a to nás zavazuje. Když zjistíme, že některé žádosti o dotace na sport nejsou podložené, že žadatelé nedokáží náležitě zdůvodnit potřebné finance, pak se musíme ptát a zjišťovat. Proto po klubech chceme například informace o členské základně sportovců, o počtu zápasů, výši startovného, materiálním vybavení, platech a odměnách trenérů, nákladech na soustředění, registračních poplatcích a další a další informace. Teprve pak si můžeme udělat představu o skutečných nákladech a o tom, jak budeme moci daný klub podpořit finančně. A protože nyní tyto informace nemáme, obrátili jsme se na představitele velkých sportovních klubů s žádostí o doložení těchto údajů. Když budou jejich požadavky opodstatněné a dostatečně zdůvodněné, pak nic nebrání tomu, podpořit sportovní kluby i v průběhu kalendářního roku.
Včera, tedy ve čtvrtek 22. ledna, navíc proběhla schůzka s rodiči sportovců z hokejového a krasobruslařského klubu, kde jsme rodičům tuto situaci vysvětlili, na tomto jednání byl přítomen i předseda výkonného výboru jmenovaného klubu Luboš Pitín.

Sdružení nesouhlasí s odvoláním ředitelů M. Dlaska, J. Haška a V. Jakubcové. Podle sdružení to byli odborníci, kteří odvedli dobrou práci. Proč byli odvoláni?

Ne všichni jmenovaní byli odvoláni, Jan Syrový a Jan Hašek podali sami rezignaci, kterou zdůvodnili tím, že nemají podporu nového vedení. V případě dopravního podniku bývalý ředitel Marcel Dlask neměl podporu ze strany nového vedení města Mostu. V práci ředitelky městské správy sociálních služeb Vlasty Jakubcové jsme zjistili pochybení, která vedla k jejímu odvolání z funkce ředitelky, ale paní Jakubcová zůstává zaměstnankyní uvedené příspěvkové organizace.

Hana Jeníčková (SMM) se obává, že město letos nevyužije svou šanci a nebude se dostatečně věnovat akcím a propagaci titulu Evropské město sportu, který může zlepšit image města. Souhlasíte s Hanou Jeníčkovou? Co chystáte za akce na podporu titulu a kolik peněz na to vydáte?

S tímto názorem nesouhlasím. Právě nyní projednáváme materiál týkající se dalšího postupu v oblasti sportu v souvislosti s oceněním Evropské město sportu. V Mostě se uskuteční celá řada zajímavých sportovních podniků a některé uspořádáme právě takzvaně pod hlavičkou Most - Evropské město sportu. Z těch, které nás čekají v nejbližší době, mohu jmenovat například Mistrovství ČR mládeže a kadetů v boxu nebo mezinárodní hokejový turnaj Easter Cup.

O kritice vládnoucí koalice jsme psali zde.