Jak informovala společnost Krajská zdravotní (KZ), která mosteckou nemocnici a další zařízení v kraji provozuje, hlavním úkolem nového primáře nyní bude stabilizace a rozvoj jeho oddělení. Má poskytovat dostupnou, moderní a kvalitní péči. 

„Rád bych pana doktora Albrechta přivítal v našich řadách. Provází ho pověst erudovaného odborníka a já věřím, že jeho profesní kvality naši pacienti ocení,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Od nového primáře očekáváme především stabilizaci a rozvoj psychiatrie v mostecké nemocnici. Toto oddělení poskytuje psychiatrickou péči pro značnou část Ústeckého kraje a jeho role je tak velmi důležitá,“ doplnil ředitel mostacké nemocnice Pavel Markalous.

Ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous
V lednu obnovíme lůžkové oddělení psychiatrie, říká nový ředitel Nemocnice Most

V krátkém čase se již podařilo obnovit v mostecké nemocnici konziliární službu pro všechna oddělení a v současné době již psychiatrické oddělení poskytuje také ambulantní péči. „Intenzivně připravujeme další kroky, které posunou standard péče do 21. století. Budoucnost psychiatrie vidím ve větším využití nefarmakologických léčebných postupů. Dalším krokem je zřízení neurostimulačního centra. Na české poměry se jedná o relativně unikátní specializované pracoviště a budou jej využívat nejen pacienti s duševními poruchami, ale i pacienti se somatickými diagnózami. Biologická léčba je především moderní, vysoce účinná, rychlá a dobře snášená. Chceme poskytovat nejkvalitnější dostupnou péči a těší nás, že vedení Krajské zdravotní snahy o modernizaci plně podporuje,“ doplnil nový primář Jakub Albrecht.

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.
Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, nejprve v oboru všeobecného lékařství, následně v doktorském studiu psychologie. Praxi a profesní zkušenosti získal na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působil déle než deset let.