Loni se zastavil dlouhodobý trend poklesu celkového ročního počtu přerušení těhotenství. Potratů sice přibylo, ale v souvislosti s probíhajícím babyboomem se podle odborníků nejedná o nic dramatického.

Alarmující jsou ale přibývající samovolné potraty. V loňském roce představovaly 35 procent všech potratů. Za posledních deset let se toto číslo zvětšilo skoro o 15 procent. Vinu na tom nese především stále rostoucí věk rodiček.

„Čím starší je těhotná žena, tím větší je riziko potratu. K věku se přidává i chemie v potravinách a ve vodě, kterou pijeme. Jde o hormony nebo antibiotika. Zhoršená situace je především ve velkých městech včetně Prahy,“ řekl Deníku primář gynekologicko-porodnického oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice Tomáš Peterka.

Naopak se snižuje počet dobrovolných přerušení těhotenství neboli interrupcí. Drtivá většina z nich je podstupována do osmého týdne těhotenství, jedná se tedy o nejšetrnější metodu provedení potratu, tzv. miniinterrupci.

Ústecký kraj v roce 2006 zaujímal prvenství v počtu potratů. Na Mostecku nejvíce potratů zaznamenaných Českým statistickým úřadem bylo v roce 1995, celkem 655, z toho 544 uměle přerušeného těhotenství. Na sto narozených tehdy bylo 81,3 potratu celkem.

S přibývajícími léty potratovost na Mostecku klesala, jednak vlivem rozšíření moderních antikoncepčních prostředků, jednak zavedením povinného příspěvku ženy na provedení potratu z jiných než zdravotních důvodů.

V roce 2000 vykonali mostečtí lékaři 506 potratů. Nejmenší potratovost měl na Mostecku zatím rok 2006. Ze 340 potratů jich bylo 126 samovolných. Uměle přerušené těhotenství bylo vykonáno u 319 žen. Zbývající se řadí k mimoděložnímu těhotenství. Vše vyplývá z českého statistického úřadu, podle kterého plyne zvyšující se potratovost v roce 2007 za celou ČR.

Jako zabití lidského života vnímá umělé potraty ímskokatolická církev,,Důležité je vysvětlovat přísnost k potratům jako úctu k životu matky i nenarozeného dítěte. Je projevem životní zralosti nechat se poučit nebo inspirovat názory, které padají v diskuzích a nesklouznout k zjednodušeným emotivním argumentům, vyplývajícím někdy z osobního pohodlí, nedostatku informací nebo lobby farmaceutického průmyslu,“ uvedl mostecký farář Josef Hurt Deníku.

Potratovost je demografický proces, který se váže k oběma základním procesům lidské reprodukce – k porodnosti i k úmrtnosti. Hlavními faktory ovlivňující úroveň potratovosti jsou legislativní ustanovení, dostupnost nebo metody antikoncepce, společenské klima, náboženské přesvědčení, úroveň vzdělání a ekonomická situace.

ZDENKA DVOŘÁKOVÁ, JITKA EISENHAMMEROVÁ, MIROSLAVA HULÁKOVÁ