Peníze z kampaně putovaly mezi sedm organizací, mezi něž je prezident rozdal rovným dílem. Každá z nich tedy, stejně jako Charita Most, obdržela 335 tisíc korun. "Tento štědrý finanční dar bude využit na zajištění potřeb dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP Charity Most). Toto zařízení poskytuje bezpečné zázemí, ochranu a odbornou pomoc dětem ve věku 0-18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou v ohrožení či krizi a nemohou z různých důvodů setrvat ve své původní rodině, například v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace," uvedla Lucie Jehličková z Charity Most.

Další peníze putovaly na Charitu Hlučín, Mateřské centrum Klubíčko, Linku bezpečí, Nadační Fond Modrá Rybka, Naděje pro všechny a Res vitae. "Věřím, že tyto prostředky organizace využijí k dalšímu posilování sociální soudržnosti v těch místech, kde je to nejvíc potřeba. Každou krizi jsme zvládli hlavně díky skvělým lidem, kteří tu žijí a kteří jsou ochotni pomáhat jeden druhému. Za to patří i vám velký dík," napsal Petr Pavel na twitteru.