„Jsme nadšení a pyšní, nyní lépe dosáhneme na peníze na opravy a restaurátorské práce,“ sdělila v pondělí Deníku kastelánka kostela Ludmila Klimplová, která věří, že přijde i více turistů.

Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové se objektu zapsaném do seznamu NKP posiluje společenský význam a z pohledu památkové péče i gesce nad jeho obnovou.

Mostecký kostel, který byl v anketě Deníku zvolen čtenáři Divem Mostecka (více na tomto odkazu), je světovým unikátem a podle oslovených Mostečanů má na seznamu kulturních památek své místo.

Kostel, který pochází ze 16. století, musel před zhruba třiceti lety ustoupit těžbě hnědého uhlí. Celý objekt byl tak roku 1975 s pomocí unikátní technologie přemístěn o 841 metrů. Spousta Mostečanů na tuto událost stále vnímá jako živou vzpomínku.

„Vidím to jako dneska, když jsme s mým malým synem házeli na kolejnice mince pro štěstí,“ sdělila Mostečanka Alice Houšková.

„Památce zapsané v NKP se zvyšují možnosti na získání prostředků. V případě NKP lze totiž lépe získat prostředky z dotačních titulů ministerstva kultury, které jsou určeny na záchranu nejcennějšího architektonického dědictví,“ sdělila Goryczková. Hlavní břímě je ovšem stále na majiteli.