Dvě stě osmdesát nárazníků, které Unipetrol pořídil za finanční pomoci z Evropských fondů, má zlepšit prevenci závažných havárií při převozu chemických látek a zvýšit tak ochranu životního prostředí.

Železniční vozy, na které budou nárazníky instalovány, se používají k rozvozu amoniaku k různým odběratelům nebo k dovozu amoniaku ze zahraničí. Na zvýšení úrovně bezpečnosti je potřeba investice přes třináct milionů. Většinu peněz na projekt (8,5 milionu korun) získá společnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další peníze (1,5 milionu korun) se rozhodl pro větší bezpečnost chemické dopravy darovat i Státní fond životního prostředí. Dotace z Evropského fondu získal Unipetrol kvůli tomu, že přesně zapadl do vyhlášeného operačního programu.

„Nové crash nárazníky zlepší prevenci závažných havárií při přepravě chemických látek. Při nehodě moduly pohlcují značné množství energie bez destrukce přepravovaného zboží a snižují riziko úniku amoniaku až o 257 %,“ říká Miroslav Vlasák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava.

Nárazníky by měly být namontovány někdy v listopadu letošního roku. Během instalace dostane každý zmodernizovaný železniční vůz Osvědčení Drážního úřadu, díky kterému bude moci cisterna nebezpečný náklad převážet.

Martina Němečková