Rusnok a Cienciala přijedou na jeho pozvání. Premiér a ministr budou zástupcům měst, firem a odborů vysvětlovat možnosti pomoci Ústeckému kraji, které vyplývají z vládního usnesení ze září letošního roku.

„Vláda na konci září přijala usnesení, v němž navrhuje možnosti řešení krizové situace v Moravskoslezském kraji. Některé body tohoto usnesení se ale týkají i Ústeckého kraje, který se dlouhodobě potýká s obdobnými problémy jako severní Morava," sdělil Falbr.

Vláda ve svém usnesení navrhuje cesty, jak situaci řešit, ale neurčila konkrétní formy pomoci. Ty se mají hledat při schůzce v Mostě. Okres má například dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v ČR, potýká se s odlivem mozků, se zhoršeným životním prostředím, vyšší kriminalitou a sociálními problémy.

„Jsme si vědomi, že vláda je v demisi a má pouze omezený mandát, ale nemůžeme si dovolit čekat s řešením problémů kraje na novou politickou reprezentaci. Nejde nám o žádné politické proklamace, ale o skutečnou pomoc regionu, který dlouhodobě patří k nejpostiženějším," vysvětlil Falbr.