„V rozpočtu města se nenašly ani prostředky pro soutěže mezi školami. Je nutno podotknout, že z celkové částky věnované na sport plyne na podporu sportovních klubů něco kolem sedmi milionů korun, zbytek této částky plyne do provozu zimního stadionu a společnosti Sportas,“ uvedl Gustav Hotový.

Problémový Sportas

„Mým hlavním cílem, coby předsedy komise rady města pro sport, bylo spravedlivé a účelné financování sportu a efektivní hospodaření společnosti Sportas, která je vlastněná městem a je jakýmsi správcem nemovitostí, hlavně sportovišť. Nikoli jejímu rozprodání, zbavení se odpovědnosti za další vývoj hřišť, tělocvičen, bazénu a koupališť, jak vedení města postupně připravuje,“ dodává Gustav Hotový. „Naprosto burcujícím příkladem může být například zrušení Sokolovny a její přestavba na obchodní areál,“ doplňuje Hotový.

Jako další důvod pro rezignaci Gustav Hotový uvádí i naprostý nezájem rady města o spolupráci s komisí sportovních činností, ignorování jejich výstupů a v neposlední řadě naprosto nevýhodná rozhodnutí ve prospěch sportující veřejnosti v Litvínově.