Strážníci na místě zjistili uvedenou osobu, která zde toto ovoce nabízela k prodeji. Tato osoba nebyla schopna doložit povolení k záboru veřejného prostranství včetně uhrazení jeho poplatku. 

Na základě těchto skutečností bylo hlídkou městské policie sepsáno oznámení o přestupku a celá událost bude postoupena k správnímu orgánu Magistrátu města Mostu.

(lit)