I když si jich letos děti užily dost kvůli koronavirové pandemii, bude potřeba ty letní, pravé prázdniny, pořádně přivítat. Vítání se uskuteční koncem června, konkrétně v sobotu 27., na koupališti, kde se děti mohou těšit na koníky, hry, soutěže nebo pěnu. „Samozřejmě nezapomínáme ani na dospělé a chystáme večerní retroparty,“ řekl místostarosta města Horní Jiřetín Jiří Beneš.