Téměř každý měsíc patřil společenské události. Obyvatelé se sešli a pobavili třeba na zábavě k MDŽ, Pálení čarodějnic a stavění máje, Dni dětí, Lampionovém průvodu, Odpoledni na draka, Svatomartinské zábavě, Mikulášské besídce, rozsvěcení vánočního stromku nebo Svařáku se starostou a místostarostou.

Také letos je na co se těšit

I letošní rok nabízí obdobné akce. Úplnou špičkou byla loni výborně organizačně zvládnutá oslava 670. výročí založení obce Patokryje, na které vystoupili skupina Lunetic a rocker Petr Kolář. Na tuto úspěšnou akci letos 17. srpna naváže odpoledne plné zábavy s názvem Patokryjská vlna. Začne již tradiční neckyádou a bude pokračovat programem pro děti i dospělé. Hlavním hostem akce bude zpěvák Marian Vojtko. „Zveme všechny zájemce a věříme, že se odpoledne povede tak jako loni a budete spokojeni," říká starosta Karel Řehák.

Budova zbrojnice už není ostudou

Nejen zábavou živ je člověk, a proto se zastupitelstvo stará i o rozvoj a vzhled obce. V severní části bylo dobudováno chybějící veřejné osvětlení. Bývalá budova hasičské zbrojnice byla převzata zpět od nájemců, protože provoz autoservisu hyzdil vzhled obce při příjezdu od Mostu. Loni začala její přestavba a z hasičské zbrojnice se vlastními silami podařilo vybudovat dobře vybavené technické zázemí pro zaměstnance obce a pracovníky veřejně prospěšných prací. Pro větší efektivitu jejich práce byla zakoupena elektrocentrála, dusací stroj, multikára, křovinořezy a další vybavení.

Dotace z programu Ústeckého kraje na záchranu a obnovu drobných památek umožnila odborně opravit pomník padlým, který byl vlivem klimatických podmínek dosti poškozen. Nyní tvoří dominantu upravené návsi.

Z restaurace multifunkční dům

Bolavým místem byla dosud budova bývalé restaurace U Maďara. V loňském roce obec ze svých prostředků zrekonstruovala sociální zázemí, kuchyň a rozvody tepla. Později se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Operační program Životní prostředí, které byly v letošním roce využity na celkové zateplení objektu včetně fasády, opravu střechy a výměnu kotle. Z nefunkční zastaralé restaurace se nyní stane moderní multifunkční dům, ve kterém bude sídlit knihovna s internetovým připojením. Sál bude celoročně využíván pro kulturní a společenské akce. Výsledek snahy je viditelný na první pohled a všechny těší, že se centrum díky opravené budově „rozsvítilo". V plánu je vybudování multifunkčního hřiště u rybníka, které by sloužilo především mládeži a dětem.

Chtějí vybudovat kanalizaci

Obec se však potýká i s problémy, z nichž nejzávažnější je chybějící splašková kanalizace na převážné části jejího území. Je již zpracován projekt na její výstavbu a jsou připravena téměř všechna potřebná povolení. Částka na vybudování kanalizace však mnohonásobně převyšuje rozpočet obce, takže je jasné, že bez významné dotace nelze stavbu realizovat. Pokud by se odstranilo dlouhodobé vypouštění splašků do místního rybníka, bylo by pak následně možné rybník vyčistit a upravit pro rekreační využití. Na dokončení kanalizace je také vázána obnova místních komunikací. Přibližně v délce 2,5 kilometru je povrch ulic tvořen jen pěti centimetry živice, která je položená na hliněném podkladu. Oprava ulic si tak v budoucnu vyžádá zásadní rekonstrukci. Tyto akce jsou v současné době nad finanční možnosti obce a lze jen čekat na případné vypsání dotačních programů.

(pat)