Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze odebral pro testování vzorky z konstrukce městského kulturního domu Repre. V expertní zprávě mimo jiné popíše, v jakém technickém stavu budova je a zda unese městskou knihovnu, kterou chce radnice do Repre přestěhovat.

Analýza předních českých odborníků bude klíčová pro další rozhodování o rozsahu rekonstrukce objektu. Výsledky expertizy by měla radnice obdržet do konce června. Informoval o tom primátor Jan Paparega.

Repre je od května z bezpečnostních důvodů zavřené kvůli havarijnímu stavu elektroinstalace. Byla dokončena projektová příprava, aby se zabránilo zatékání vody do hlavního rozvaděče, který je nutno vyměnit i s trafostanicí. Pokud se rychle uzavře smlouva s vybraným dodavatelem a oprava půjde hladce, Repre bude připravené k obnově provozu na přelomu července a srpna.

Planetárium má knihovna

Kdo bude rozsáhlý komplex pro město provozovat, není ještě známo. Jisté je, že planetárium, důležitá a unikátní část objektu, umístěná v kopuli na střeše Repre, bude pod správou Městské knihovny Most.

„S převzetím planetária mám velkou radost, protože je to další krůček k vizi, kterou jsem měl, když jsem do knihovny před lety nastupoval," sdělil Mosteckému deníku Tomáš Ondrášek, ředitel knihovny, která se stává regionálním multifunkčním centrem vědění, zábavy a setkávání. Pod knihovnu, která pořádá i výstavy ve své galerii a koncerty, spadá i městské kino Kosmos. Planetárium chce zprovoznit ihned poté, co bude veřejnosti umožněn přístup do Repre. V plánu je úprava pořadů o vesmíru a postupné zavádění novinek.

Nápad umístit knihovnu v centru města považuje Ondrášek za velmi dobrý. Služby by byly dostupnější, centralizované, pod jednou střechou. Ředitel předpokládá, že před zahájením projektové přípravy budou pečlivě prověřeny technické možnosti Repre a tým odborníků a praktiků zohlední specifické potřeby knihovny.