Ani jedno město totiž nedůvěřuje informacím Mostecké uhelné, že pokud jsou překračovány limity prachu a hluku, tak jen krátkodobě a místně. Tisková mluvčí Mostecké uhelné Liběna Novotná však uvedla, že podle měření akreditované společnosti k takovému překračování limitů nedochází. „Nechci tím však zpochybňovat měření Českého hydrometeorologického ústavu, každý máme k dispozici určitá čísla. My jsme opakovaně nabízeli Hornímu Jiřetínu, že se domluvíme na společných měřeních, aby byla provedena stejnou metodikou,“ řekla Novotná s tím, že Horní Jiřetín však dohodu nedodržel. Ohledně společného měření se vyjádřil také místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. „Takové dohody s Mosteckou uhelnou nenesou ovoce. To už jsme si vyzkoušeli v lednu. Dohodli jsme se na měřeních a pokaždé to dopadlo tak, že výsledkem byla hodnota 39,9 dB, tedy jedna desetina pod limitem,“ vysvětlil Buřt a dodal, že v posledních dnech je hranice hluku v Horním Jiřetíně neúnosná. „V posledních dnech jsme narychlo sehnali podpisy lidí z Černic a Jiřetína, abychom měli celou věc s nadměrným hlukem podloženou,“ vedl Buřt. Vzhledem k tomu, že totiž obec neočekává výsledek z jednání s Mosteckou uhelnou, oslovil Horní Jiřetín nezávislého odborníka na měření hluku. Více čtěte v pátek 29. června v mosteckém deníku.