Myslíte si, že se životní prostředí na Mostecku zlepšilo, nebo je stále špatné? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku.

Regulační řády stanovují, co mají podniky při vyhlášení smogové situace přesně dělat a jak případně omezit výrobu. Znečišťovatelé z Mostecka, kteří podléhají regulaci polétavého prachu podle ústředního regulačního řádu, jsou například elektrárna Počerady, teplárny Unipetrolu a United Energy. Znečišťovatelé mohou učinit různá opatření, jako je například omezení výroby, snížení výkonu, omezení manipulace s tuhými palivy nebo prašnými materiály, zkrápění skládek a další. Po schválení jednotlivých regulačních řádů musí provozovatelé opatření z těchto řádů dodržovat při vyhlášení takzvaného signálu regulace. Ten na základě nepříznivé imisní situace vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav.

„United Energy dle platného právního předpisu zpracovala Regulační řád, ve kterém popisuje soubor opatření k omezení emisí na zdroji teplárna Komořany, a to při možnosti vzniku nebo při překročení zvláštního imisního limitu oxidů dusíku v období od 1. října do 31. března příslušného roku, a suspendovaných částic - PM10 celoročně,“ sdělila tisková mluvčí United energy Miloslava Kučerová.

„Mezi technologická opatření patří regulace provozu kotlů tak, aby došlo ke snížení koncentrace oxidů dusíku na každém provozovaném parním kotli o 15 procent. Ke snížení koncentrace suspendovaných částic PM10 dojde omezením činností těžké techniky při vykládce a nakládce paliva na skládce na činnosti nezbytně nutné a ke zvýšenému zkrápění po celou dobu regulace,“ dodala Kučerová.

Opatření se zkontrolují

Podle vedoucího oddělení ochrany ovzduší ústeckého inspektorátu ČIŽP Jaroslava Hájka budou po vyhlášení signálu dodržování opatření kontrolovat.
Konkrétní opatření po vyhlášení signálu regulace při překročení zvláštního imisního limitu pro prachové částice PM10 má i Elektrárna Počerady.

„V případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10 nastává povinnost realizace regulačních opatření dvě hodiny po vyhlášení signálu regulace. Přerušení manipulací na skládce paliva, pokud to umožní provozní situace, prověření funkčnosti a plné nasazení skrápěcího zařízení – vysokotlakého mlžení – přesypů zauhlovacích cest. Dále lokalizované skrápění povrchu komunikací v areálu dle aktuálního stavu prašnosti,“ uvedl opatření Ota Schnepp, manažer komunikace a mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Zdraví škodlivé ovzduší na Mostecku bylo například v minulém týdnu Až desetinásobně překročené hodnoty škodlivin zaznamenalo minulou středu Ekologické centrum Most.

Miroslava Huláková a ČTK