K 31. lednu 2024 evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem 33 587 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet tak byl o 1 741 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 1 693 osob. Z uvedeného počtu bylo 31 037 uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let.

„Náš Ústecký kraj je po republice znám jako centrum těžkého průmyslu, těžby nerostů a šedivé reality života. Ale život v našem kraji je podstatně barevnější, už dávno nejsme jen pomyslná těžební jáma, rozvíjí se cestovní ruch i sektor služeb. Posun našeho strukturálně znevýhodněného kraje bude ale trvat delší dobu, což dokládají i naše aktuální statistiky vývoje trhu práce,“ shrnuje Martina Bečvářová, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem.

Nezaměstnanost v okresech k 31. lednu 2024

Chomutovsko - 5861 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,9 %
Děčínsko - 5339 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,2 %
Litoměřicko - 3369 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 4,1 %
Lounsko - 3855 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6,3 %
Mostecko - 5656 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 7,5 %
Teplicko - 4546 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 5,2 %
Ústecko - 4961 nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných osob 6 %

„Opětovně narostl počet nezaměstnaných, poklesly počty nabídek volných míst, takže na jedno volné místo aktuálně připadají v průměru tři uchazeči o práci. O to více se musíme jako Úřad práce snažit a maximálně efektivně pomáhat lidem nalézat dobrou práci, ať již formou samotného zprostředkování, kariérového poradenství, rekvalifikacemi atd. Těší mě tedy, že třeba v lednu se nám povedlo skoro zdvojnásobit počet lidí, kteří si našli práci díky Úřadu práce,“ pokračuje Martina Bečvářová.

Vodíkový autobus na lince 22 v Mostě ve čtvrtek 8. února dopoledne.
Malý, ale útulný. Cestující na Mostecku hodnotí slovenský bus na vodík

V průběhu měsíce ledna bylo na Úřadu práce nově zaevidováno 5 194 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem to bylo více o 1 779 osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku více o 346 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 453 uchazečů z důvodů ukončení evidence a vyřazení uchazečů. Do zaměstnání pak ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 294 osob, tj. o 1 029 více než v předchozím měsíci a o 75 více než ve stejném měsíci minulého roku.

Nezaměstnanost v ČR

Karvinsko - 8,3 %
Bruntálsko - 7,8 %
Mostecko - 7,5 %
Chomutovsko - 6,9 %
Jesenicko - 6,5 %
Znojemsko - 6,5 %
Lounsko - 6,3 %
Děčínsko - 6,2 %

2 032 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 924 více než v předchozím měsíci a o 886 více než ve stejném období minulého roku, 1 159 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.Meziměsíční nárůst počtu uchazečů byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje, přičemž největší nárůst byl v okrese Děčín (9,1 %) a nejnižší v okrese Ústí nad Labem (2,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem 18 736 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,8 %. V evidenci bylo 4 622 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Sloup se sochami Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého v parčíku na Skupovce v Mostě.
Omylem prohozené sochy v Mostě sejme i s jednorukým Ježíškem jeřáb

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a realizovaných projektů ESF bylo od začátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků podpořeno 305 osob, z nichž 144 bylo zařazeno do rekvalifikačních kurzů a 62 osob na digitální vzdělávání financované prostřednictvím národního plánu obnovy (NPO).

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím nástroje společensky účelná pracovní místa - samostatně výdělečná činnost (SÚPM-SVČ) byly ke konci sledovaného měsíce osobní služby (pedikúra a manikúra, kosmetika, masérské, rekondiční a regenerační služby), stavebnictví a řemesla (přípravné a dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství a topenářství, truhlářství a podlahářství, zednictví), výroba textilních výrobků a oděvů, výroba, instalace, opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení, zprostředkování obchodu a služeb, chov zvířat a jejich výcvik, opravy silničních vozidel, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství a lesnictví.

A TOHLE JSTE OD NÁS ZAZNAMENALI?

Zdroj: Martin Vokurka

Více zde: Toto jsou základní školy okresu Most, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky