Rekonstrukce spojky Mostu s Rudolicemi probíhá od loňského léta. Původně měla stavba vyjít na 68 milionů korun. Po zahájení rekonstrukce se však zjistilo, že kabelová trasa v majetku společnosti SŽDC se nachází na jiném místě, než uváděla dokumentace. Z tohoto důvodu bylo třeba provést přeložku vedení.

Další překvapení čekalo na stavbaře v prostoru základu jednoho z pilířů, kde objevili opěrnou stěnu, kterou bylo nutné odstranit. Dodatečné práce si vyžádaly navýšení o zhruba 8,5 milionu korun.

Tak demolovali původní most v září 2018: