Podle vedoucí odporu správních evidencí Anny Šulíkové se tak stává často při nákupu vozidla v bazaru.

„Člověk prodá vozidlo do bazaru a zplnomocní jej k vyřízení veškerých záležitostí týkajících se přeregistrace na nového vlastníka. Aby však vlastník mohl odjet z bazaru, je mu předáno osvědčení o registraci znějící na jméno původního majitele. V takovém případě pak chybí tento doklad zástupci bazaru při vyřizování odhlášky na úřadě, a proto uvede u přepážky registru vozidel, že jej ztratil. Úřad mu vystaví nový doklad a vyznačí dobu platnosti osvědčení o registraci do čtrnácti dnů. Tím však dojde automaticky k zneplatnění původního dokladu,“ uvedla Šulíková, podle které je pro člověka optimální, když si vozidlo z bazaru odveze až po té, kdy je odhlášeno z původního majitele a ve velkém technickém průkazu je tato skutečnost vyznačena pracovníkem příslušného registru vozidel.

Nabyvatel je pak povinen do deseti pracovních dnů vozidlo přihlásit na registrujícím úřadě v místě svého bydliště.