Jejím cílem je upozornit veřejnost na prevenci a rizika přenosu viru způsobujícího nevyléčitelnou nemoc AIDS.

„Léčba jednoho HIV pozitivního člověka stojí pojišťovnu v průměru padesát jedna tisíc korun měsíčně,“ upozornil Petr Veselský, ředitel Krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj, která kampaň pořádá. Její tým bude poskytovat informace na náměstí Velké Mostecké stávky (u Repre) mezi 13. a 15. hodinou. Chodci dostanou i tiskové materiály o HIV/AIDS.

Součástí projektu byly od září besedy s HIV pozitivními lektory z Domu světla a přednášky pro mládež.