Většina obcí, kterými nějaký říční tok protéká, je na případné zvýšení hladiny vod připravena. Některá městečka, které voda před lety zasáhla, se však úplně nevzpamatovala dodnes a mnohé protipovodňové úpravy tu stále chybí.

Na seznamu obcí, které jsou podle Povodí Ohře nedostatečně chráněné před povodněmi jsou hned čtyři z Mostecka. Město Lom, Litvínov, Obrnice a Louka u Litvínova. Všechny obce mají vypracovaný povodňový plán a podle starostů se není čeho bát.

„V současné době je dokončen návrh Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, byly k němu vzneseny ze strany odborné i laické veřejnosti připomínky, které se budou po jejich vyhodnocení zapracovávat. Součástí Plánu je i konstatování stávající protipovodňové ochrany sídel a návrh na její relevantní změnu - zvýšení. Do konce roku 2009 bude tento Plán schválen a bude možné potřebné informace z něj získávat,“ dodal Svejkovský.