Na Žatecku vznikla nová potravinová banka. Sklad má v bývalém armádním areálu v Dobříčanech, jejím zakladatelem je obecně prospěšná společnost Džbánsko se sídlem v nedalekých Liběšicích. Potraviny z banky prostřednictvím řady organizací pomáhají lidem v nouzi v okresech Louny, Most a od 1. července také v okrese Chomutov. V nejbližší době by se měla její činnost rozšířit také do středních Čech – do okresů Kladno a Rakovník.

„Loni jsme pomohli 1564 lidem v okresech Louny a Most,“ řekl Marek Štěpán, farář v Liběšicích a předseda správní rady společnosti Džbánsko. „V České republice 15 procent obyvatel trápí nedostatek jídla. Na druhou stranu se u nás ročně vyhodí 11 tisíc tun potravin,“ vypočetl.

Jídlo rozdělují organizace

Potraviny z banky nejdou přímo ke konkrétním lidem, ale potřebné věci se k nim dostávají prostřednictvím různých organizací, jako jsou azylové domy, dětské domovy, Klokánky či charity. „V Žatci spolupracujeme s Mostem k naději, který provozuje K-centrum, s Klokánkem, spolkem Vavřinec, spolkem Handicap a jedná se s dalšími organizacemi. Na Mostecku spolupracujeme rovněž s Mostem k naději, spolkem K srdci klíč a s dalšími organizacemi,“ vysvětlil Marek Štěpán. Na Chomutovsku bude banka spolupracovat například s oblastní charitou nebo Armádou spásy.

„Když jsme před pěti lety přemýšleli, jak pomoci lidem, kteří jsou na sociálním dně, vznikl nápad založit na Žatecku potravinovou banku. Tři roky jsme fungovali jako pobočka banky v Litoměřicích, nyní je naše Potravinová banka Džbánsko samostatná,“ vysvětlil Marek Štěpán.

Ústecký kraj je tak v celorepublikovém měřítku unikátní, protože se na jeho území nacházejí dvě potravinové banky. Celkem jich je v ČR čtrnáct.

Od výrobců i ze sbírky

Cílem potravinových bank je zdarma získávat potraviny a účelně je rozdělovat potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací.

„Získáváme potraviny hlavně od jejich výrobců a jdou k nám také přebytky z jiných potravinových bank. Dalším zdrojem je Národní potravinová sbírka, kdy potraviny v obchodem darují přímo lidé,“ sdělil Marek Štěpán.

Spolupráce s velkými obchodními řetězci, které pravidelně likvidují tuny potravin, je podle jeho slov komplikovaná. „Není běžnou praxí, že by obchody potravinovým bankám nabídly zboží třeba s končící lhůtou spotřeby,“ řekl. „V našem případě funguje spolupráce s Teskem, s ostatními řetězci v regionu jednáme, ale zatím bez výsledku,“ popsal.

Potravinová banka Džbánsko spolupracuje s městem Žatec prostřednictvím komunitního plánu města. „Hledáme další cesty, jak bychom mohli potravinovou banku v našem regionu podpořit,“ slíbila místostarostka Žatce Jana Nováková.

Základních potravin je málo

Základních potravin je v potravinových bankách nedostatek. Například ta na Žatecku má dostatek různých sušenek a pochutin, základních potravin ale jen minimum.

V tomto ohledu by změnu mohl přinést nový zákon, který by měl začít platit od 1. ledna 2018. Ten velkým obchodům přímo nařizuje s potravinovými bankami spolupracovat. „Je předpoklad, že se situace zlepší, ale ukáže to až praxe,“ řekl Marek Štěpán.