Podle tiskového mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského se v současné době připravuje projektová dokumentace a k samotnému přemístění koryta potoka povodí přistoupí v příštím roce. „Úprava koryta bude náročnou akcí, proto se její realizace protáhne až do roku 2009,“ řekl Svejkovský s tím, že zatím se pracuje na dokumentaci a než se vyřídí veškerá stavební povolení a vybere se zhotovitel stavby, odhaduje její start na polovinu příštího roku.
Současné koryto Bílého potoka je zčásti zakryté. „Tam, kde je to zakryté, tak potok odkryjeme a povede podél silnice. Toto opatření děláme kvůli nebezpečí povodní. Když je více vody a hladina potoka se zvedne tak vysoko, že tře o strop, tak to tření tok vody zpomaluje. V tu chvíli dochází v náhonu do uzavřené části k vylití potoka na silnici,“ vysvětlil Svejkovský.
Zatím je podle mluvčího předčasné odhadovat, kolik peněz si tato investice vyžádá, nicméně se bude pohybovat v řádu milionů korun. Sáhnout do své pokladny kvůli změně koryta potoka musí i město Litvínov. „Byli jsme požádáni, abychom kvůli přesunu koryta také přesunuli most přes potok, ten je v majetku města,“ uvedl starosta Milan Šťovíček s tím, že město bude muset na tuto úpravu vynaložit více jak čtyři miliony korun.
Podle kupní smlouvy, kterou město před rokem uzavřelo se soukromou společností, má na pozemcích vyrůst do pěti let obytná zóna. „Už tehdy se s přesunem koryta počítalo, takže tato plocha byla z prodeje vyjmuta,“ řekl vedoucí odboru nakládání s majetkem Václav Cihlář, že majiteli tak nevzniknou žádné potíže.