„Cílem je nenechat toto místo padnout a úplně zavalit všemožnými odpadky, tudíž se každoročně domluvíme a čistíme jak okolí, břehy, hladinu tak i dno od veškerého harampádí,“ uvedl Richard Blažek z klubu potápěčů.

Žabí muži se proto v tomto týdnu ponořili do vod oprámu a ze dna lovili hlavně staré pneumatiky. Školáci a studenti zase pomáhali s čištěním břehů. „Naplnili jsme téměř celý kontejner nepořádkem,“ uvedl vedoucí potápěčského klubu Petr Havel.

Kontejner dobrovolným ochráncům přírody bezplatně na místo postavilo Celio. Hasiči z Unipetrolu zase zapůjčili člun.

„Udělali záslužnou práci,“ zhodnotil uklízecí akci rybář Karel Kraus, který občas jezdí na oprám pokoušet lovecké štěstí. „Nerozumím lidem, kteří tu dělají nepořádek,“ dodal příznivec Petrova cechu.

Voda v oprámu si přitom zaslouží ochranu. Jak potvrdili potápěči, u dna lze nalézt i škeble rybničné. Ty přitom vyžadují čistou vodu a jsou velmi citlivé na její znečištění, dusíkaté látky a chemikálie. Jednu z nich vylovili, aby ji krátce ukázali dětem.

Jádro klubu potápěčů je tvořeno několika profesionálními hasiči a členy „Rescue team Czech Republic“, tak i sportovními potápěči či prostými vyznavači tohoto sportu