Svoz poběží od pondělí 29. října do 4. listopadu a bude probíhat ve směru na Bílinu v zahrádkářské kolonii po levé straně v horní části a v osadě Kaňkov.

Do kontejnerů odkládejte pouze bioodpad. Nedávejte do něj pneumatiky, komunální a velkoobjemové nebo nebezpečné odpady. Ty je možné ukládat na sběrné místo za kotelnou, vždy po domluvě s obecním úřadem. Svoz zahradního odpadu v Braňanech už probíhá od 1. října a měl zatím čtyři etapy.