“Ke státním zkouškám se vydalo 21 studentek, které tak zakončí své tříleté bakalářské studium,“ uvedla prorektorka pro studium Alena Chvátalová. Na katedře porodní asistence v Mostě je nyní vedle obhajoby bakalářské práce čekají zkoušky z ošetřovatelství, včetně ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Nové porodní asistentky rozšíří počet absolventů univerzity v Mostě. „Společně s nimi zde letos absolvuje ještě 34 bakalářů Fakulty životního prostředí,“ připomněla mluvčí školy Jana Šiková. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně předpokládá, že v příštím roce bude ke studiu v Mostě zapsáno 350 studentů, dalších 80 pak bude studovat na detašovaném pracovišti Přírodovědecké fakulty v Centru bakalářských studií při Schole Humanitas v Litvínově.