„Naši zaměstnanci jej musí sbírat ručně, a protože virus Covid-19 na plastech drží déle, riskují tím zdraví,“ upozornil zastupitel a ředitel Technických služeb města Mostu Václav Zahradníček (ProMOST). Městská policie slíbila, že bude dávat vyšší pokuty.

Problémy s odpady tak neberou konce. Před stavem nouze o nich debatovalo mostecké zastupitelstvo. Opozice v něm otevřela téma, jak řešit smetí v dalších letech a kdo ho bude platit. Od roku 2007 hradí svoz a likvidaci smetí za Mostečany radnice, kde po volbách začali vládnout populisté. Zrušením poplatku tehdy město přišlo o roční příjem 30 milionů korun.

Od té doby ale náklady rostou. Zatímco v roce 2008 město dalo za odpad 37 milionů korun, teď cena šplhá k 60 milionům. Proto se častěji hovoří o smyslu třídění, poplatcích nebo o energetickém využití směsného odpadu ještě před zákazem skládkování v roce 2030.

Most už devět let podporuje odkládanou výstavbu spalovny u Komořan, která by ze 150 tisíc tun smetí ročně vyráběla teplo a elektřinu a nahradila tím částečně uhlí. „Zaplaťpánbůh že jsme napojeni na centrální vytápění z Komořan. Pokud se chceme postupně odklonit od uhlí, je energetické využití odpadu jednou z dobrých cest, jak udržet zásobování obyvatel Mostu a Litvínova teplem,“ uvedl poslanec a zastupitel Jan Schiller (ANO).

Zastupitelé z PaZ ale se spalovnou nesouhlasí, protože se obávají například zvýšeného počtu nákladních aut převážejících odpad z celého Ústeckého kraje.

Podle některých opozičních politiků by se mělo zlepšit třídění a změnit financování odpadu. I mezi úředníky se hovoří o tom, že za smetí by měli Mostečané opět platit, aby se odpadové hospodářství zlepšilo. Každého by to denně stálo pár korun. „Nelze lidi motivovat k něčemu, co mají zadarmo,“ připustil vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí Vladimír Pátek. Podle něj by pomohlo i energetické využití odpadu.

Zastupitelka a náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová (ANO) upozornila, že v ČR se energeticky využívá 12 % odpadu, ale do roku 2030 by to mohlo být 25 %. To by znamenalo 700 tisíc tun, které se odkloní od skládek, a dalších 1,5 milionu tun by mělo skončit na recyklaci. Podle Peštové bude mít Most ale potíže s výrazným zdražováním poplatku za uložení odpadu na skládku, když nezačne víc třídit. „Město je na tom špatně se tříděním a nesáhne si na třídicí slevu,“ uvedla Peštová. Od ledna 2021, pokud parlament schválí novelu zákona o odpadech, se skládkovné za tunu smetí začne postupně zvyšovat z 500 Kč na 1 850 Kč.

Podle zastupitele Vlastimila Vozky (ProMOST) se lidé obtížně motivují ke třídění. „Recyklované suroviny se nedaří umístit na trh tak, aby recyklace měla smysl,“ uvedl.

Jak se bude debata vyvíjet, ukáže vývoj ekonomiky po zrušení nouzového stavu. Jedno je však jisté. Při Mostecké slavnosti, která se plánuje na 12. září, budou stánkaři muset opět používat vratné kelímky o objemu 0,5 litru, aby se snížilo množství odpadu.