Všichni majitelé mosteckých psů musí do konce března uhradit poplatek. Kdo má psa v rodinném domě zaplatí 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč. Za psy v bytových domech se platí 1000 (1500) Kč.

Pejskař se starobním, invalidním, vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem hradí 200 (300) Kč bez ohledu na to, kde bydlí, informovala radnice.

Poplatky jsou stejné jako loni. Složenky už radnice nerozesílá. Poplatek lze hradit různými způsoby, i v radniční pokladně.