Poplatek činí 840 Kč za osobu za rok a lze jej uhradit v průběhu celého roku (např. v měsíčních či čtvrtletních splátkách). Nutné je, aby celková částka byla připsána na účet města nejpozději do 31. 12. každého roku. O podmínkách informuje město Most na svých stránkách

V Deníku jsme o tom psali zde: odpad v Mostě, novinka, bude se platit:

Vyvážení odpadu z kontejnerů a popelnic. Ilustrační foto.
V Mostě budou lidé od příštího roku platit za odpad. Rozhodli o tom zastupitelé

Kdo je povinen poplatek hradit?* fyzická osoba s trvalým pobytem v Mostě včetně dětí a cizinců,* vlastník nemovitosti (bytu, rodinného domu, domu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území Mostu.

Kdo je od placení poplatku osvobozen?
* osoba starší 65 let (a to od měsíce, ve kterém dovrší 65 let), 
* osoby umístěné v zařízeních sociální péče (dětském domově, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení atd.),
* osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení).

Tohle vás také zaujme: 
Stánky staví ve tmě brzo ráno, oblečení jsou jako koule. Zimní trh je pro otrlé

Zdroj: Martin Vokurka