Členové této speciální hlídky budou patřit pod mosteckou městskou policii.
„Na úřadě práce se uskuteční výběrové řízení. Tito noví pracovníci nebudou přezkoušenými strážníky, ale civilními zaměstnanci,“ vysvětlil primátor Vlastimil Vozka.
Členové školní dohledové služby budou k vidění nejpozději v říjnu u 1., 8., 10., 14., a Speciální základní školy v ulici Jana Palacha.
„Nebudou mít sice uniformu, ale budou mít výrazné označení s nápisem školní dohledová služba a černou čepici,“ uvedl primátor.
Podle náměstkyně primátora Hany Jeníčkové by mezi zájemci o dohledovou službu měli najít uplatnění také lidé se změněnou pracovní schopnost.

Rozdíl mezi dosavadními hlídkami, které stráží děti v ranních hodinách u přechodů pro chodce, bude v tom, že se dohledové hlídky zaměří i na samotné děti. Zaměří se nejen na agresivní projevy chování, ale také například na mládež, která kouří. „Chceme, aby si tváře služby děti zapamatovaly a získaly k nim důvěru. Aby se jim později například svěřily s případy šikany.
Noví pracovníci také uvolní ruce strážníkům, kteří doposud na děti dohlíželi.
„Jde i o to, aby tato činnost nezatěžovala strážníky, kteří se mohou věnovat jiné činnosti ve městě,“ dodal náměstek Luboš Pitín.
Protože se plánuje dohled nad dětmi vždy ráno, když jdou děti do školy, a posléze odpoledne, když půjdou ze školy, hledá město pro nové pracovníky další uplatnění. „Uvažujeme o tom, že by ještě dohlíželi na nově zrekonstruovaná školní hřiště,“uvedl náměstek Jiří Kurcin.
Město Most na tento projekt vyhradí 11 tisíc korun, které jsou třeba k vybavení pracovníků, mzdy bude hradit úřad práce.
Celý projekt bude pod dohledem Městské policie Most.