„Informace o existenci Polygonu Most nás hodně zaujala a poté, co jsme vzáří dostali možnost zúčastnit se zde ukázkové hodiny, pevně jsem se rozhodl, že sem své učitele vezmu,“ vysvětlil Horázný během jedné zpřestávek. „Je to určitě vhodný doplněk, ale pravděpodobně by nebyl vhodný přímo pro žáky autoškol, kteří vzačátcích mají potíže se zvládnutím samotného auta a jeho řízení. Rozhodně by kurz bezpečné jízdy měl absolvovat každý řidič po nějakém čase a lepším sžití svozem. Tématu krizových situací je vosnovách věnována jedna vyučovací hodina, což pochopitelně není moc. Rozhodně ale připravujeme další užší spolupráci mezi asociací a zdejším areálem. Se šéfem HCT panem Paterou chceme připravit novou speciální metodiku, která bude určená vyloženě učitelům autoškol. Ti by po absolvování kurzu byli pochopitelně mnohem lépe profesně vybaveni a novou filozofii přístupu kjízdě by mohli šířit dál mezi začínajícími šoféry. Myslím, že vmomentě, kdy učitelé budou předstupovat před žáky, kteří si u nás na učebně přečtou, že je učí absolventi mosteckého Kurzu bezpečné jízdy, konkurenceschopnost naší autoškoly půjde nahoru,“ řekl ještě Horázný.

Je logické, že tento moment považuje za zlomový i vedení AUTODROMU MOST a.s., pod který polygon spadá. „Nově navázaná spolupráce sAsociací autoškol ČR je velice významná,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva společnosti ing. Pavel Hanka. „Je to další metoda šíření řidičské osvěty a navíc navýsost logická, protože učitelé zautoškol vlastně formují šoférské povědomí od samého začátku. Autoškoly rozhodně nejsou naší konkurencí, naopak tato spolupráce bude určitě oboustranně prospěšná. Primárním cílem obou subjektů je stálé zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Čerstvý řidič, který získává zkušenosti za volantem od poučeného instruktora, si neosvojí chybné návyky. Naopak je vysoce pravděpodobné, že bude schopen správně reagovat vkrizových situacích, respektive sám nebude jejich příčinou. Nemluvě o tom, že takový řidič knám sám od sebe později přijede absolvovat celý kurz, protože od svého učitele bude vědět, že jde o vysoce užitečné vědomosti a dovednosti, které mohou na silnici dokonce zachraňovat životy,“ uzavřel Pavel Hanka.