VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Politici v Mostě se přou o zákaz vyplácení doplatků na bydlení

Most /ANKETA/ - V Mostě pokračuje spor mezi koalicí a opozicí o doplatky na bydlení. Primátor v pondělí prohlásil: "Nelžete lidem, nejsou hloupí!" Opozice oznámila: "Primátore Paparego, odejděte!".

11.6.2018 1
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Vokurka

Mostecký primátor Jan Paparega (Severočeši Most) nesvolal mimořádné zasedání zastupitelstva, o které ho žádala opozice. Ta chtěla vyhlášením celého Mostu sociálně vyloučenou lokalitou zakázat na všech sídlištích nové doplatky na bydlení. Opozice bude ve své kampani zřejmě pokračovat na řádné červnové schůzi zastupitelstva, kde se očekává diskuze.

Vedení radnice, která opatřením obecné povahy zrušila doplatky jen v nejvíce problémových obytných zónách, čeká na verdikt Ústavního soudu. Ten má brzy rozhodnout o stížnosti skupiny senátorů, kteří chtějí omezování pomoci v hmotné nouzi zrušit, aby ochránili například stěhující se seniory a matky samoživitelky.

O svolání mimořádného zasedání požádali předsedové dvou zastupitelských klubů. „Protože jejich žádost nesplňovala zákonné náležitosti a protože vydání opatření obecné povahy není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořádné zasedání zastupitelstva svoláno,“ vysvětlil primátor, který snahu opozice označil za populismus. Upozornil, že vydání opatření obecné povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy. „Zastupitelstvo o něm tedy nerozhoduje,“ dodal Paparega. Úřad města podle něj vyzval oba kluby, aby své žádosti doplnily.

Podle Luboše Pitína (Sdružení Mostečané Mostu) je postoj primátora k návrhu opozice šokující. „Na základě žádosti obou klubů zastupitelů je povinen mimořádné zasedání zastupitelstva svolat,“ uvedl Pitín.

Podle něj je zcela prokazatelné, že za žádostí stojí všech 15 zastupitelů obou klubů, což je potřebná třetina ke svolání zasedání mimo řádný termín. Pitín upozornil, že vyhlášení celého Mostu vyloučenou lokalitou by zastavilo zneužívání sociálních dávek, obchodu s chudobou a zamezilo by migraci nepřizpůsobivých obyvatel do města i na jeho vnitřním území. Sdružení by to považovalo i za „opravdové řešení neúnosné cikánské problematiky na území města,“ jak uvedlo v tiskovém prohlášení.

„Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem,“ doplnil Pitín.

Příspěvek regulovat nelze

Radnice minulý týden oznámila, že v omezených lokalitách se vyplácení doplatku snížilo. Opatření ale nemá vliv na přiznávání příspěvku na bydlení, který se řídí jinými předpisy a město ho nemůže územně regulovat. „Víme, že opatření o nevyplácení doplatku na bydlení samo o sobě situaci ve městě nevyřeší,“ doplnil primátor.

Podle městské úřední správy je celoplošná regulace doplatku na bydlení právně složitá. Musela by se identifikovat všechna místa v Mostě a zároveň na všech by se musely prokázat sociálně nežádoucí jevy, což je u lepších adres těžko proveditelné.

Zastupitelstvo se sejde ve čtvrtek 21. června v 15 hodin, kdy bude i prostor pro diskuzi občanů.

Napětí mezi oběma tábory graduje. Primátor zveřejnil v pondělí 11. června v radničních Mosteckých listech další prohlášení, kde se snaží situaci vysvětlit (I). Zveřejňujeme v plném znění i původní stanovisko Sdružení Mostečané Mostu (II), aby si čtenáři udělali sami obrázek o postojích vedení města a opozice:

I.

"Primátor Paparega: nedělejte kampaň na problému, za který jste spoluzodpovědní! Privatizovali jste, rozprodali jste a teď mne chcete soudit? Nelžete lidem, nejsou hloupí!

V posledních dnech je velmi diskutovanou otázkou, zda mostecký primátor vyhoví žádosti dvou opozičních uskupení a svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, které by mělo schválit rozšíření tzv. opatření obecné povahy, kterým by bylo omezeno vyplácení doplatku na bydlení v celém městě Most či všech bytových domech.

Stávající stav je takový, že ve věci případného rozšíření opatření obecné povahy, jímž jsou v Mostě vybrány lokality, ve kterých se nově nepřiznává doplatek na bydlení, město Most monitorovalo a získalo data o změnách, která z tohoto omezení vyplynula. Tato zpráva byla projednána radou města dne 7.6.2018 a bude předložena i všem zastupitelům na červnovém zasedání. Ve věci úpravy vztahující se např. na město Kladno, které tímto opatřením postihlo bytové domy, bude v nejbližší době jednat ÚS ČR a to na základě stížnosti několika senátorů.

Jan Paparega.Předsedové dvou zastupitelských klubů podali primátorovi žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města  Mostu, které se právě problematikou rozšíření zón na celé město mělo zabývat. „Protože podané žádosti nesplňovaly zákonné náležitosti, tj. neobsahovaly podpisy alespoň 1/3 všech členů zastupitelstva, a hlavně proto že vydání opatření obecné povahy není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořádné zasedání zastupitelstva svoláno. Vydání opatření obecné povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy. Zastupitelstvo o vydání nebo rozšíření působnosti lokalit, kdy je vyplácení doplatku na bydlení omezeno tedy nerozhoduje. Tato informace byla ze strany opozice dosud záměrně opomenuta proto, aby bylo stávající vedení města a má osoba v očích Mostečanů očerněna. Opatření obecné povahy, které bylo vydáno na vybrané lokality v Mostě z důvodu žádosti podané úřadu v prosinci 2017, také nebylo projednáváno na zasedání zastupitelstva. Kolegové z opozice by si v první řadě měli nastudovat příslušné právní předpisy a odpustit si populistická gesta,“ komentuje situaci primátor Jan Paparega. „Dle informace od tajemnice úřadu byly oba zastupitelské kluby o doplnění jejich žádosti o rozšíření působnosti opatření obecné povahy vyzvány, a proto věřím, že tak učiní a zákonné důvody pro jeho rozšíření předloží. Vždyť opoziční sdružení Mostečané Mostu, za kterým stojí SBD Krušnohor, ovládající téměř 80% bytového fondu v Mostě musí mít ty nejlepší informace o dění v bytových domech, ve kterých je pověřeným správcem nebo vlastníkem. Jako takový mohl jednat okamžitě, když jsme jako vedení města iniciovali vydání opatření obecné povahy v prosinci a již v rámci vyvěšení nyní platného opatření požádat o jeho rozšíření. Proč to tedy neudělali hned, mají-li potřebné argumenty a odůvodnění? Odpověď je jednoduchá, zákonné důvody nemají a neví, jak to udělat. Proto je nejjednodušší to hodit na druhého a udělat z něj troubu. “ doplnil primátor.

Z dosavadních zkušeností s opatřením obecné povahy v Mostě vyplývá, že se v předmětných lokalitách snížilo vyplácení doplatku. Nicméně opatření nemá vliv na přiznávání příspěvku na bydlení, který tvoří hlavní složku pomoci lidem v hmotné nouzi. „Víme, že opatření o nevyplácení doplatku na bydlení samo o sobě situaci ve městě nevyřeší. To vyřeší jen a pouze komplexní právní úprava v systému vyplácení dávek, což potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí při nedávné návštěvě Ústeckého kraje“ doplnil primátor.

Důvody stávajícího stavu jsou jasné. Vše odstartovala privatizace městského bytového fondu, ve které došlo k prodeji více než 6000 bytových jednotek. Myšlenka prodeje bytů občanům za příznivých cenových podmínek nebyla jistě zcela zcestná. Lidé získali byty, ve kterých žili za příznivých podmínek. Město ovšem tímto krokem zcela ztratilo kontrolu nad skladbou obyvatel těchto bytových jednotek a tedy i možnost s nimi zatočit. Pominu vágně nastavená opatření v souvislosti s privatizací bytů, které měly omezit to, aby tyto byty získávali pochybné realitky a jiní spekulanti. Co ale nepominu je fakt, že tímto krokem došlo k degradaci cen bytů v Mostě a to nahrálo spekulantům, kteří levně skoupili byty, do kterých nám sestěhovali nepřizpůsobivé občany z Prahy a jiných částí republiky. Pokud by k privatizaci v minulosti nedošlo a bytovým fondem by i nyní disponovalo město Most, jsem přesvědčený, že bychom tyto problémy neměly, stejně jako je nemají např. Pardubice, které se této chyby v minulosti vyvarovaly.

Je až úsměvné, že Sdružení Mostečané Mostu, které bylo u privatizace bytového fondu, na kterém nejvíce vydělalo SBD Krušnohor, které za tímto sdružením stojí, více jak 8 let zcela ignoroval situaci uvnitř bytového fondu, který spravoval a to nejenom v Mostě, ale i v sousedním Litvínově. Že nebyl schopen se svými informacemi rozšířit působnost opatření obecné povahy i na jiné lokality v Mostě, ba dokonce nevyvinout žádnou iniciativu, krom obvinění mé osoby za stav, který tady za jejich vedení vznikl a rozvinul se až do dnešní podoby? Je smutné, že správce bytového fondu, který má daleko více informací a možností, jak zatočit s nepřizpůsobivými občany jen mlčí, přihlíží, a když se mu to hodí do krámu, hodí vinu na někoho jiného.

Nenaříkám, snažíme se dostupnými prostředky stávající stav změnit a chceme o tom jednat s příslušným resortem ministerstva. Jak to ale udělat, když už více jak 8 měsíců nemáme vládu s důvěrou a není s kým jednat? Ihned po ustavení vlády vyvoláme osobní jednání s příslušným ministrem, kde budu apelovat, aby komplexní změny zákonů týkající se např. i hmotné nouze, které jsou v rozpracovanosti, a které připomínkujeme, byly co nejdříve předloženy poslancům k projednání, protože jen komplexní změna příslušné legislativy zaručí, aby se ti co jsou slušní a pracují nebo pracovali celý život měli lépe než ti, kteří na stávajícím systému jen parazitují.  

Opozici bych rád vzkázal, nechme populismu. Ombudsmanka ani lidi působící v Praze naše problémy neznají a nemají o nich žádné informace. Proto zanechme planých řečí a pokusme se všichni vyvinout maximální úsilí k tomu, abychom docílili legislativních změn, protože to je jediná správná cesta. A občanů bych se rád zeptal, jestli chtějí problém léčit, nebo uzdravit? Já jsem pro druhou variantu."

II. 

"Primátore Paparego, odejděte!

Kluby zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu a hnutí ANO 2011 požádaly dne 28. května 2018, respektive 30. května 2018, prostřednictvím předsedů klubů Ing. Luboše Pitína a Ing. Bereniky Peštové primátora statutárního města Mostu Mgr. Jana Paparegu o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mostu.

Hlavním bodem programu měla být úprava opatření obecné povahy „Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. Navrženo bylo: vyhlásit sociálně vyloučenou lokalitou celé město Most. Důvodem k vyhlášení byla snaha zastavit nežádoucí jevy typu zneužívání sociálních dávek, zastavení obchodu s chudobou, zamezení migrace nepřizpůsobivých obyvatel v rámci města i do města a zahájení opravdového řešení neúnosné cikánské problematiky na území města. Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem.

Luboš PitínReakce primátora Paparegy je doslova šokující. Ve svém dopisu ze dne 1. června 2018 suše sděluje, že se domnívá, že v požadavku předaném oběma předsedy klubů zastupitelů není zcela prokazatelné, že se jedná o žádost všech 15 zastupitelů obou klubů. Dále sděluje, že vychází z komentovaného znění paragrafu 93 zákona č. 128/2000 Sb., podle kterého ale zákon výslovně nestanoví, jakou formu má taková žádost mít. Pomíjíme to, že podání žádosti stanoví paragraf 92 – a ne paragraf § 93, na který se právník Paparega odkazuje. Alarmující je ale to, že primátor svým postojem opět porušil zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Na základě žádosti obou klubů zastupitelů je povinen mimořádné zasedání zastupitelstva svolat!

Současně jsme obdrželi druhý dopis, který poručil primátor vypracovat odboru správních činností Magistrátu města Mostu. V tom se sděluje, že nejsou naplněny dvě podmínky pro podání žádosti o vyhlášení sociálně vyloučené lokality na celém území města Mostu nebo na jeho všechny části zahrnující všechny bytové domy. První podmínkou je, že se musejí identifikovat místa, a druhou, že se musí odůvodnit sociálně nežádoucí jevy v nich. Zcela skandální je konstatování magistrátu v závěru, citujeme: „ …navíc vyhlášení opatření obecné povahy na celé území města by mohlo zavdat příčinu k jeho zrušení pro zjevnou absenci proporcionality opatření ve vztahu k situaci ve městě, čemuž obyvatele města nechceme vystavovat“. Ve věci magistrát odmítá dál jednat.

František RybaPro primátora Paparegu není stav ve městě Most dostatečně alarmující na to, aby se jím vůbec zabýval. Je mu naprosto jedno, jak obyvatelé Mostu žijí a s čím se musejí potýkat. Nemá nejmenší zájem řešit každodenní problémy Mostečanů. Pro zašlapání jakékoliv iniciativy, která by chtěla problémy s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel města řešit, neváhá i porušit zákon!

Vyzýváme proto primátora Paparegu, aby pro nekompetentnost, opakované porušování zákona o obcích a hlavně pro neustálé poškozování zájmů běžných občanů, obyvatel statutárního města Mostu odstoupil ze své funkce.

Klub zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu (SMM), v Mostě dne 6. června 2018

Luboš Pitín, předseda klubu zastupitelů zvolených za SMM

František Ryba, výkonný sekretář SMM."

Autor: Martin Vokurka

Nahravá se anketa
11.6.2018 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 12 200 Kč

Číšníci a servírky SERVÍRKA/ČÍSNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SERVÍRKA/ČÍSNÍK, - obsluha v pohostinství, - smlouva se po roce prodlužuje, HLÁSIT SE: Jonák Ladislav, tel.: 607623329, volat od 8:00 do 20:00 hod., e-mail: jolavin@seznam.cz, osobně po telefonické domluvě. Pracoviště: Ladislav jonák, M. G. Dobnera, č.p. 2556, 434 01 Most 1. Informace: Ladislav Jonák, +420 607 623 329.

Gastronomie - Gastronomie Pomocní kuchaři 73 Kč

Pomocní kuchaři POMOCNÝ/ -Á KUCHAŘ/ -KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 73.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÝ/ -Á KUCHAŘ/ -KA, - příprava snídaní a studené kuchyně, výdej obědů, Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, HLÁSIT SE: Masárová Jana, tel.: 603741719, e-mail: provoz.tesco.most@gthcatering.cz, volat Po - Pá 8:00 - 13:00hod., osobně po telefonické domluvě. Pracoviště: Gth catering a.s. -1, Rudolická, č.p. 1706, 434 01 Most 1. Informace: Jana Masárová, +420 603 741 719.

Výroba - Výroba Seřizovači 20 000 Kč

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů KONSTRUKTÉR CNC. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KONSTRUKTÉR CNC, Náplň práce, - tvorba 2D výkresů, - tvorba 3D modelů, - tvorba programu pro CNC, - obsluha CNC, Požadavky, - SŠ/VŠ v technickém oboru (strojní zaměření), - schopnost číst v technické dokumentaci, - znalost 3D modelovacího SW (SolidWorks výhodou), - základní znalost CAM SW (SolidCAM výhodou), - zkušenosti na pozici obsluhy CNC frézky s OS Fanuc 32i výhodou, - základní znalost AJ, HLÁSIT SE: Holubková Alena, tel. 608356959, email: alena.holubkova@3e-technologies.net, osobně po telefonické domluvě. Pracoviště: 3e automotive a.s.-2, Dělnická, č.p. 27, 434 01 Most 1. Informace: Alena Holubková, +420 608 356 959.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 30 000 Kč

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci SKLADNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SKLADNÍK, Požadavky:, - zkušenosti z obdobné pozice, - znalost práce s PC, - řidičský průkaz sk. B, - VZV oprávnění, - znalost FIFO, - znalost systému SAP výhodou, Pracovní náplň:, - příjem a zaskladnění materiálu, - nakládka a vykládka kamionů pomocí VZV, - zavážení výroby, - zkušenosti se skladovou administrativou, - kontrola zboží (vzhledu a množství dílů) podle dodacích listů, - spoluúčast při provádění inventur, - práce v systému SAP, Nabízíme:, - být součístí nově vznikající společnosti na průmyslové zóně Joseph, - práci v menším a příjemném kolektivu, - smlouvu na dobu neurčitou, - základní plat + motivační bonus, - příspěvek na dopravu, - stravenky, - bonus za 100% docházku, - příspěvek na penzijní pojištění, - 13. plat, Nástup 1.9.2018., HLÁSIT SE: Rašková Romana, e-mail: zasílat životopis na prace@feintool.com. Pracoviště: Feintool system parts most s.r.o., Josefa Dobrovského, č.p. 2162, 434 01 Most 1. Informace: Romana Rašková, .


Ilustrační foto.

„Šmejdi“ mají nový trik! Přeprodejci energií se vydávají už i za inspektory

Stadion Nižnij Novgorod (Nižnij Novgorod, 44 899 diváků). Tato aréna je situována na místě zvaném Strelka, kde se stékají řeky Volha a Oka. Její design je inspirován přírodními živly vodou a větrem. Také tento stánek byl postaven speciálně pro šampionát.
40

Trenérský rekordman či největší karetní hříšníci. Nabízíme fakta o MS v Rusku

Poruchové zbraně dosloužily, strážníci dostali pistole nové

Mostecko, Ústecký kraj - Městské policie v regionu letos mění své zastaralé vybavení.

Mostecký autodrom opanují historické formule 1 i veterány mnoha značek

Most /FOTOGALERIE/ - Už o tomto víkendu 23. a 24. června zaplesá srdce milovníků a příznivců historických vozidel rozmanitých kategorií, různých kubatur a značek. Mostecký autodrom totiž hostí druhý ročník závodního víkendu The Most Historic Grand Prix, při němž se fanouškům představí na velkém závodním okruhu v plné síle sportovní vozy věhlasných výrobců z druhé poloviny minulého století, a to včetně monopostů formule 1 zlaté éry této královské motoristické disciplíny od konce 60. let do roku 1985.

Tragédie u Obrnic: Police ukončila vyšetřování nehody, při níž zemřela dívka

Most - Mladá řidička jela nebezpečně a zaplatila za to životem. Její kamarádka to vysílala přímým přenosem na sociální síť.

Jakým výrokem se blýskne tentokrát? Miloš Zeman přijel na návštěvu kraje

Ústecký kraj - Od úterý 19. června do čtvrtka 21. června potrvá návštěva prezidentského páru v Ústeckém kraji.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT