Opoziční mostecká zastupitelka Berenika Peštová (ANO) prosazuje vysílání živých přenosů ze zasedání městského zastupitelstva. On-line video a veřejně přístupný archiv obrazového záznamu z nejdůležitějších jednání na radnici podle Peštové zprůhlední komunální politiku, posílí informovanost o rozhodování zastupitelů a může posílit důvěru voličů v celou městskou samosprávu.

„Lidé by viděli, co vše se na zasedání zastupitelstva v Mostě děje, jak projednává jednotlivé záležitosti a jak o nich diskutuje. Nyní, když na zasedání nepřijdou, dozvědí se o tom jen ze zkrácených zprostředkovaných zpráv,“ uvedla Peštová.

Podle ní požadavek živého vysílání zazněl i během volební kampaně při setkáních s veřejností. Zastupitelka argumentuje i tím, že některým lidem brání v návštěvě zasedání jejich zaměstnání, například směnaři bývají odpoledne v práci a město jim nenabízí ani možnost pustit si jednání ze záznamu na internetu. „Když lidé uvidí, že řešíme věci v jejich prospěch, tak se třeba příští volby zvednou ze židlí a přijdou volit ve větším počtu,“ sdělila Peštová.

Minulý týden na ustavujícím zastupitelstvu poprvé navrhla, aby se on-line přenosy dostaly do programu jednání a mohlo se o nich hlasovat. Neuspěla, protože pro novinku nezískala většinu, tedy 23 hlasů. Přesto měl její návrh příznivou odezvu - ze 45 zastupitelů jich bylo pro přenosy 21, jen 4 byli proti a 20 se jich zdrželo. „Tento bod bychom mohli zařadit do programu některého z dalších zasedání zastupitelstva,“ sdělil primátor Jan Paparega (ProMOST).

Peštová chce požadavek zopakovat na zasedání 13. prosince. „S on-line přenosem ze zastupitelstva nemám vůbec žádný problém, vydobyli jsme si to i na krajském zastupitelstvu,“ reagovala Alena Dernerová (ProMOST). Přenosy chtějí i opoziční Piráti a Zelení pro Most.

Litvínovská radnice je o kus dál, tam pořizování obrazového záznamu z jednání zastupitelstva hodlá zavést přímo vládnoucí koalice ANO, KSČM, SNK-ED a Litvínováci. Zatím čeká, až parlament novelizuje zákon pro ochranu osobních údajů, který upřesní pravidla. „Zákon je už ve druhém čtení a jakmile bude parlamentem schválen a vyjde ve sbírce, městská rada podle něj připraví návrh dodatku jednacího řádu zastupitelstva a předloží mu ho ke schválení,“ sdělil tajemník městského úřadu Valdemar Havela.

Jdou příkladem

Vzorem pro města může být vesnička Patokryje, kde pořizují video záznam z celého zasedání zastupitelstva od roku 2010 a dávají ho na Youtube. „Ne každý se může na zastupitelstvo dostavit,“ vysvětlil důvody veřejné video archivace starosta Karel Řehák. Podle něj jsou autentické záběry užitečné i pro obec, když si potřebuje z jednání zpětně něco ověřit. On-line přenosy by pro Patokryje nebyly žádný technický problém, ale pro malou obec s necelými pěti sty obyvateli by neměly takový efekt jako v Mostě či Litvínově.