Přáli si její odvolání, sepisovali kvůli tomu i petice. Rodičovskému občanskému sdružení Průjezdná, které protestní akci iniciovalo, se totiž nelíbí nízká kapacita školek v Mostě. Ze situace viní právě Boudovou.

„Vedoucí odboru školství není zodpovědná za prodej majetku města, zvyšování či snižování kapacity školských zařízení ani za zřizování či rušení základních či mateřských škol,“ tlumočila vyjádření vedení Mostu mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Kompetentní k těmto úkonům jsou prý jen politici. „Žádným způsobem (Boudová) se neprovinila a není tedy pro její odvolání žádný důvod,“ vzkázali radní ve společném prohlášení. Také Boudová již dříve pro Deník uvedla, že v ničem nepochybila. Politici jsou ochotni dál o školkách jednat.

Stanovisko vedení města Mostu k tzv. „Petici za odvolání pí Boudové, vedoucí odboru školství“

Vedení města Mostu vyjadřuje tímto své stanovisko k petici Ing. Tomáše Seidla, který požaduje okamžité odvolání vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Jaroslavy Boudové. Zmíněnou petici považujeme za neopodstatněnou a sdělujeme k ní následující:

1. Za jakékoliv politické rozhodnutí Rady města Mostu a vedení města nesou plnou odpovědnost politici a ne Mgr. Jaroslava Boudová, která je ze své pozice vedoucí odboru školství, kultury a sportu pouze vykonavatel politické vůle. Vedoucí odboru školství není zodpovědná za prodej majetku města, zvyšování či snižování kapacity školských zařízení ani za zřizování či rušení základních či mateřských škol. Tyto kroky jsou vyhrazeny jedině vedení města a to konkrétně radě a zastupitelstvu.

2. Mgr. Jaroslava Boudová je plně kvalifikovaná a kompetentní vykonávat funkci vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy. Žádným způsobem se neprovinila a není tedy pro její odvolání žádný důvod.

3. Mgr. Jaroslava Boudová je velmi kvalitní úřednice, která zastává řádně svou funkci a to plně v souladu s požadavky Rady města Mostu, primátora a jeho náměstků. Její jednoznačnou zásluhou je bezproblémové fungování odboru v rámci zákona a dalších navazujících předpisů i jednoznačně maximální využití kapacit školních a předškolních zařízení města Mostu.

4. Poukazování na pochybení Mgr. Jaroslavy Boudové vůči tzv. „kodexu úředníka“ je zcela mimo realitu. Situace a údaje zmiňované a předkládané Ing. Tomášem Seidlem jsou vytržené z kontextu a účelově manipulované tak, aby podpořily jenom jeho názor na problematiku předškolního vzdělávání ve městě Most. V žádném případě neodrážejí skutečnost.

5. Vedení města Mostu nesouhlasí s proklamovanými prohlášeními Ing. Tomáše Seidla. Vedení města Mostu je připraveno vést s každým rozumným občanem seriózní a konstruktivní dialog. To se samozřejmě týká i problematiky kapacity předškolních zařízení.

Za vedení města Mostu

Ing. Vlastimil Vozka, primátor města

JUDr. Hana Jeníčková, náměstkyně primátora

Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora

Mgr. Karel Novotný, náměstek primátora