Policisté ze sousedního Saska zavítali mezi žáky spolu s policisty Územního odboru Policie ČR Most. Policistky z Chemnitz připravily program v rámci mezinárodního projektu, který je zaměřený na prevenci proti užívání návykových látek. Školáci v prvním bloku pracovali v pěti skupinách na zadaných tématech. Ve druhém bloku každá skupina ostatním spolužákům představila svoji prezentaci na daný úkol.

V poslední části projektu si děti vyzkoušely speciální brýle, které simulují účinky drog či alkoholu. Policistky ze Saska byly s aktivním zapojením dětí do dopoledního programu spokojeny a ocenily jejich prezentace. Děti zase saským příslušnicím policie na konci zajímavého dopoledne zatleskaly. 

(ls)