Největší mimořádná událost v chemičce po roce 1989 odstavila provoz petrochemie, kde se zpracovává ropa. Ušlý zisk způsobený havárií dosáhl podle informací holdingu 7,4 miliardy korun.

Ohledávání místa výbuchu a požáru trvalo přes měsíc, další týdny čekali policisté na posudky od odborníků. „V průběhu vyšetřování bylo provedeno na 150 výslechů," řekl dnes vyšetřovatel Jiří Vopravil. „Znalecké posudky nekladou vinu celé společnosti Unipetrol, museli jsme určit lidi, kteří byli odpovědni za následky nebo rozsah havárie," uvedl. „Zjištěno bylo pochybení dvou osob, které nepostupovaly v souladu s vnitřním havarijním plánem," řekl vyšetřovatel.

VIDEA: SITUACE PO VÝBUCHU V SRPNU 2016

Zdroj: DENÍK/Martin Vokurka
Zdroj: DENÍK/Martin Vokurka

Videa: Deník

Na likvidaci požáru se podílelo 43 hasičských jednotek, tedy skoro 500 hasičů, byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Právě na základě této mimořádné události města Most a Litvínov přijala systém informování občanů prostřednictvím varovných sms zpráv. Obě radnice také zopakovaly žádost o rozšíření silnice kolem chemičky na čtyři pruhy.

Téměř po roce se vyšetřování havárie z 13. srpna 2015 dostalo do fáze, kdy kriminalisté identifikovali dva zaměstnance jako odpovědné za vznik havárie a 10. června zahájili oficiálně jejich stíhání. Vyšetřování může být uzavřeno během několika měsíců.

„Oba jsou nadále zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA. Ctíme presumpci neviny," řekl mluvčí chemičky Jiří Hájek. „Jakmile se podrobně seznámíme s šetřením policie a vyhodnotíme jeho výsledky, zvážíme další kroky," doplnil. Unipetrol posuzoval příčiny havárie i vlastním šetřením.

Na jeho základě podle Hájka přijme společnost opatření, která by měla do budoucna minimalizovat vznik podobné události

Vyšetřování loňské havárie v areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova trvalo téměř rok a v rámci ustanovené vyšetřovací skupiny „Výbuch" se z počátku se podílelo na vyšetřování přes 10 osob a v konečné fázi jeden kriminalista a jeden z hasičských odborníků. V průběhu vyšetřování bylo provedeno na 150 výslechů.

O vyšetřování média v úterý informoval Zbyněk Dvořák, náměstek krajského policejního ředitele v Ústí n. L., vyšetřovatel policie Jiří Vopravil a zástupce hasičů Radek Hampl z HZS Ústeckého kraje.

NA POČÁTKU BYLA VŠEDNÍ ZKOUŠKA

Hampl z HZS uvedl, že na počátku byla všední zkouška průtokového čidla, jenže díky špatné komunikaci mezi velínem vodního hospodářství a manipulační četou nebyla v době manipulace otevřena tzv. hraniční příruba vodárny.

„V důsledku poklesu dodávky chladící vody došlo ke zvýšení tlaku v dělící koloně propylenu a regulační ventil začal uvolňovat tlak, čímž došlo ke spalování propylenu na polním hořáku. Došlo k mírnému poklesu tlaku a regulační ventil byl operátory postupně uzavírán," popisoval Hampl zatím ještě bezproblémovou část postupně gradující události.

Potom ale začal tlak opět stoupat, jenže přes snahu operátorů se již nepodařilo otevřít ventil. Zůstal uzavřený. Tlak v koloně vzrostl natolik, že došlo k otevření pojistných ventilů. Jenže, ventily instalované podle starších norem z osmdesátých let, nepůsobily tak, jak se předpokládalo. Došlo k velkým vibracím.

Ty vedly k uvolnění šroubů příruby pod pojišťovacím ventilem a došlo k masivnímu úniku propylenu do prostoru etylenové jednotky. Čidla detekce plynu zaznamenala únik plynu v 8.47 hod. a 40 vteřin. Tento okamžik je stanoven jako čas počátku havárie, informoval Deník Hampl.

K tomu dodává, že „nebylo jednoznačně prokázáno, že by venkovní operátoři a operátoři velínu etylénové jednotky svými zásahy v regulaci výrobního zařízení byly schopni odvrátit vznik havárie."

VÝBUCH NASTAL PŘED DEVÁTOU

Od té chvíle oblak plynu ve směsi se vzduchem se šířil prostorem etylénové jednotky do doby výbuchu, který nastal v 8.57 hod.

Do okamžiku výbuchu se oblak etylénovou jednotkou šířil v prostoru kotelny a došlo k výbuchu v prostoru křížení potrubních mostů. Po výbuchu následoval požár. Tryskající plamen hořícího propylenu z přírubového spoje směrem k potrubím pod pojistnými ventily na jižní straně potrubního mostu měl katastrofální následky. Vibrace uvolnily přírubu a plamen vykonal své.

Plamen rozžhavil ocelový plášť potrubí. Potrubí změklo a došlo k jeho protržení. Po protržení potrubí došlo k prudkému uvolnění plynu a explozi. Vládu nad technologií převzaly plameny.

Parní a vodní clony jsou v místě havárie instalovány, aby zabránily rozšíření požáru a vznícení oblaku hořlavých plynů a par. Také slouží k rychlému rozptýlení uniklého plynu tak, aby nedošlo k vytvoření výbušné směsi. Jenže k tomu došlo pozdě. Spuštění parních a vodních clon vyšetřovatelé registrovali v 8.58 hod.

Vyšetřovatel policie Jiří Vopravil uvedl, že parní a vodní clony byly spuštěny zhruba deset minut po úniku propylenu. Pozdní spuštění clon vedlo k výbuchu. Přitom bylo k dispozici několikanásobné varování alarmů a nakonec byl vidět i oheň. Přesto nebyly clony včas spuštěny.

NEPOSTUPOVALI PODLE HAVARIJNÍHO PLÁNU

Proto byl obviněn jeden pracovník z vedení etylenové jednotky a jeden další zaměstnanec. Jedná se o mužské zaměstnance Unipetrolu středního věku. Oba muži nepostupovali včas podle vnitřního havarijního plánu, zdůraznil Vopravil.

Ohledávání místa výbuchu a požáru trvalo přes měsíc, řadu týdnů čekali kriminalisté na posudky od odborníků. Vysoká škola báňská v Ostravě a České vysoké učení technické v Praze se v posudcích shodly na popisu problémů, které vedly k havárii.

„Znalecké posudky nekladou vinu celé společnosti Unipetrol. Museli jsme identifikovat zaměstnance, kteří byli odpovědni za rozsah havárie," uvedl Vopravil.