Dva víkendové požáry zaměstnávají vyšetřovatele. Na skládce Celio u Litvínova hořel odpad a v Meziboří byt. Zatímco první havárie byla bez zranění, v zakouřeném bytě našli hasiči mrtvého muže středního věku. „K objasnění příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ sdělila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Podle záchranářů hořelo v kuchyni, ale muž byl v jiné místnosti. Nejevil známky života a hasiči se ho snažili resuscitovat. Přivolaný lékař však konstatoval smrt. Případem se začali zabývat kriminalisté, kteří místo činu ohledali a při vyšetřování spolupracují s hasiči. Proč v bytě hořelo, zatím není jasné. Škody se vyčíslují.

Rozsáhlejší byl požár v areálu skládky společnosti Celio, kde hořel zastřešený drcený a lisovaný odpad. Černý kouř nad areálem byl vidět z daleka. I tento případ vyšetřují hasiči společně s kriminalisty, kterým pomáhají policisté z litvínovského obvodního oddělení. Jedno už je jisté. „Měřící vůz v okolních obcích žádné koncentrace škodlivých látek nenaměřil,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

V areálu zasahovalo čtrnáct hasičských jednotek, které kvůli velkému nasazení musely vyhlásit třetí stupeň poplachu. Balíky v přístřešku odstraňoval bagr.

Ředitel společnosti, která skládku provozuje, nebyl zatím k zastižení.

Požáry se opakují

V areálu skládky hoří pravidelně. Například při požáru v hale pro třídění a úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu v září 2018, kdy hasiči zasahovali několik dní, radnice doporučily lidem omezit větrání. Kvůli dobrým rozptylovým podmínkám ani tehdy přístroje neměřily nadlimitní hodnoty škodlivin včetně prachu, uhlovodíků, fosgenu a těkavých organických látek. Havárií se ale zabývaly úřady, které zpřísnily provoz skládky změnou integrovaného povolení.

Z něj vyplývá, že provozovatel musí při požáru delším než pět hodin bez odkladů zajistit měření kvality ovzduší na hranici obytné zástavby v katastrech Mostu a Litvínova. Úřady navíc mohou vyžadovat další měření podle směru převládajícího větru či kouřové vlečky. Pracovníci musejí už při dovozu odpad kontrolovat a skládkou minimálně jednou za hodinu procházet, aby včas zjistili příznaky zvyšování teploty smetí. Nařízený je i nepřetržitý celoplošný monitoring teploty odpadů uložených ve skládce s automatickým záznamem dat pro úřední kontroly. Pokud teplota kdekoliv dosáhne 150 °C, musí to provozovatel řešit, aby předešel požáru. V zařízení je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Loni na podzim dostal provozovatel pokutu sto tisíc korun od České inspekce životního prostředí, protože na skládce nezakryl zeminou 200 kilogramů eternitové krytiny. „Nezabránil tak šíření nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Azbest přitom patří do skupiny karcinogenních látek způsobujících fibrózu plic, onemocnění pohrudnice či zhoubné nádory. Nezabezpečený azbest ležel na skládce zhruba pět dní,“ uvedl tehdy ředitel oblastního inspektorátu Pavel Grund. Pokuta se týkala i překročené kapacity překladiště odpadů, kde bylo v době kontroly skladováno 11 400 metrů krychlových odpadních pneumatik místo povolených 4 400. Podle Grunda se tím i zvýšilo riziko požáru. "Ty nejsou v provozech tohoto typu ojedinělé,“ dodal. Proti pokutě se společnost neodvolala.

Odklon od skládkování se v ČR posunul z roku 2024 na rok 2030. Potíže s požáry nahrávají projektům na řízené spalování smetí v zařízeních na energetické využití odpadu (EVO). Taková spalovna, která by vyráběla teplo a elektřinu, se už delší dobu plánuje v teplárenském komplexu v Komořanech u Mostu. „Hledáme způsob, jak zajistit podporu projektu z různých dotačních programů,“ uvedla mluvčí teplárny Miloslava Kučerová. Podle investora je dnešní cena za ukládání komunálního odpadu stále velice nízká, a proto se tento způsob likvidace stále upřednostňuje.