Schwarz je volebním kandidátem za politické sdružení Severočeši.cz. Policejní ředitel Vorálek ve svém otevřeném dopise médiím v úterý uvedl, že si Schwarz připisuje neexistující zásluhy a nepravdivě kritizuje činnost policie, ačkoliv jinak sám musel pro neschopnost od policie odejít.

Některé předvolební články nedávno hovořili o Schwarzovi jako o specialistovi, který má za sebou zahraniční mise a akce ve specializovaných jednotkách.

Krajský policejní ředitel Vorálek také uvedl, že za dobu působení u Policie ČR Schwarz nikdy nebyl členem žádné speciální jednotky.

„Pokud ukazuje svou fotografii, na které je v taktické vestě příslušníků zásahových jednotek, je to jenom tím, že se mu ji podařilo opatřit. Byl v té době členem takzvané pořádkové jednotky, kterou má každé okresní policejní ředitelství. Při nástupu k Policii ČR ing. Schwarz neuvedl, že by jako příslušník Armády ČR byl v jakékoli zahraniční misi. Víme však, že se v osmdesátých letech měl zúčastnit cvičení v bývalém SSSR,“ napsal Vorálek.

Na otázku Deníku v jakých armádních zahraničních misích působil, Schwarz řekl, že pouze sloužil v zahraničí. Tato služba pak byla nutnou součástí výcviku pro získání kvalifikace letovoda. „Nesloužil jsem v žádném případě v misích IFOR, SFOR a podobně. Také jsem to nikdy netvrdil. Média pouze špatně pochopila mé vysvětlení,“ řekl Schwarz.

Schwarz od armády odešel v roce 1993 a v tu dobu se ještě čeští vojáci běžně zahraničních misí nezúčastňovali. Výjimku tvořili vojenští pozorovatelé a účastníci operace Pouštní bouře.

Schwarz také potvrdil, že nikdy nesloužil u severočeské zásahové jednotky a ani se prý do ní nehlásil. „Žadatelé musí být jinak zdatní, fyzicky i psychicky. Velel jsem pouze pořádkové jednotce mostecké policie. Opět je to jen zmatek v názvosloví někoho, kdo se v tom neorientuje.“

O službu v zásahové jednotce se skutečně nemohou hlásit civilisté ani úplní policejní nováčci. „Ucházet se mohou policisté, kteří vykonávají policejní práci minimálně tři roky a kteří úspěšně absolvují náročné fyzické a psychologické testy a přijímací pohovor. Přesná kritéria pro přijetí stanoví závazný pokyn policejního prezidenta č. 34 z roku 2005,“ povysvětlila krajská policejní mluvčí Jarmila Hrubešová.

Vorálek připustil, že Schwarz u policie vykonával několik velitelských funkcí. Pro neschopnost prý ale musel odejít. „Jako velitel zorganizoval a osobně řídil naprosto neprofesionálně provedené zákroky. Tím poškodil vyšetřování konkrétních případů, ale navíc se přitom choval tak, že byl nakonec sám trestně stíhán,“ pokračoval Vorálek. „Trestní stíhání bylo zastaveno pro neúčelnost, neboť před podáním obžaloby byl Schwarz exemplárně kázeňsky potrestán a opustil řídící funkci.“

Trestní stíhání tedy podle Vorálka rozhodně nebylo zastaveno pro nedostatek důkazů, nebo snad dokonce proto, že se Schwarz ničeho nedopustil. Dodal, že se Schwarz vrátil na nižší pozici vyšetřovatele a potom opustil řady příslušníků Policie ČR.

Schwarz na svou obranu řekl, že nikdy nebyl trestně stíhán a že si každý volič musí svůj úsudek udělat sám. „Kdyby si každý zametl před vlastním prahem, bylo by na světě krásně. Je skutečně pod mou úroveň se před volbami k takovým věcem vyjadřovat.“

Podobná obvinění Schwarzovy osoby se objevují také na webu Severočechů.cz. Na jeho obranu se však staví pisatel podepsaný jako Jarda. Na adresu Deníku byl také doručen dopis s podobným obsahem, jako Vorálkův. Byl víceméně anonymní, podepsán „skupinou mosteckých policistů“ a iniciálami J. S. „Ti policisté mě znají. Třeba bude mít tato aféra opačný efekt a získá mi voliče,“ uvedl Schwarz.

Schwarzovým volebním heslem se stalo: „Nekompromisní boj s ekonomickou mafií a jejím prorůstáním do politiky“ či „Efektivní fungování Policie ČR a městských policií – klid a bezpečí v každé obci“ či „Boj s běžnou každodenní kriminalitou v ulicích.“

Konflikt se začal vyhrocovat po zveřejnění rozhovoru Schwarze pro srpnové vydání aktivistických novin Krajský Ex-press. Schwarz v interview popisuje své politické plány a opět kritizuje státní policii, „že se zbytečně centralizuje… a přichází tak o kontakt s občany a se zločinem“. V rozhovoru také uvedl, že policie podvádí a klame lidi i sebe. „Tak to mám nahrané,“ sdělil v úterý Deníku autor rozhovoru Tomáš Jarolím. Přiznal, že udělal jedinou chybu. Omylem napsal, že Schwarz byl v zahraničních misích.

Jenže. Minulý týden někdo vhodil dvěma mosteckým zastupitelům z ČSSD do schránky na radnici dopis. Nečitelně podepsaný autor v něm reaguje na rozhovor v Ex-pressu a uvádí kompromitující údaje o Schwarzovi: že jako státní policista nerespektoval právní normy, že nepravdivě informuje o své osobě a o policii. Mostecké sociální demokraty (Ľubomír Holý a Karel Novotný) dopis zneklidnil a oba na něj upozornili na veřejném zasedání zastupitelstva.

„Nevím, kdo dopis ještě dostal, to jsem nezjišťoval,“ sdělil Deníku Novotný. Ten položil Vlastimilu Vozkovi, primátorovi Mostu a zároveň nejvyššímu veliteli městské policie, otázky, které se týkají obsahu dopisu. „Uvidíme, jaké budou odpovědi,“ sdělil Novotný.

Janni Vorlíček, Martin Vokurka

Vyjádření Policie ČR k prohlášením Bronislava Schwarze

Vážení přátelé,

přirozenou snahou Policie ČR je být při své činnosti nezávislá na politice. Proto se zásadně nevyjadřujeme k nejrůznějším úvahám o bezpečnostní problematice pokud jsou prezentovány politiky nebo těmi, kteří o politickou kariéru usilují. V současné době jsme už podruhé konfrontováni s novinovými články, ve kterých ředitel Městské policie v Mostě ing. Bronislav Schwarz prezentuje své názory na činnost bezpečnostních složek (což nám nevadí), které ovšem doplňuje nehoráznými poznámkami o faktické činnosti Policie ČR. Věrohodnost jeho poznámek má být zvyšována tím, že vypočítává, co všechno měl dělat ve své kariéře v armádě a u Policie ČR. Velmi stručně se pokusíme uvést některé věci na pravou míru.

Za dobu svého působení u Policie ČR ing. Schwarz nikdy nebyl členem žádné specielní jednotky. Pokud ukazuje svou fotografii, na které je v taktické vestě příslušníků zásahových jednotek, je to jenom tím, že se mu ji podařilo opatřit. Byl v té době členem tzv. pořádkové jednotky, kterou má každé okresní policejní ředitelství.

Při nástupu k Policii ČR ing. Schwarz neuvedl, že by jako příslušník Armády ČR byl v jakékoli zahraniční misi. Víme však, že se v 80. letech měl zúčastnit cvičení v bývalém SSSR.

Je pravda, že během služby u Policie ČR ing. Schwarz působil v různých pozicích. Z velitelských míst však musel odejít, protože jako velitel zorganizoval a osobně řídil naprosto neprofesionálně provedené zákroky. Jednak tím poškodil vyšetřování konkrétních případů, ale navíc se přitom choval tak, že byl nakonec sám trestně stíhán. Trestní stíhání bylo zastaveno pro tzv. neúčelnost, neboť před podáním obžaloby byl ing. Schwarz exemplárně kázeňsky potrestán a opustil řídící funkci. Trestní stíhání tedy rozhodně nebylo zastaveno pro nedostatek důkazů, nebo snad dokonce proto, že se ing. Schwarz ničeho nedopustil. Krátce po návratu na pozici vyšetřovatele, na které u Policie ČR začínal a patrně po zjištění, že nadále bude hodnocen jen za svoji práci, opustil řady příslušníků Policie ČR.

Ing. Schwarz je živým důkazem, že příslušníci Policie ČR protiprávní jednání ve vlastních řadách jednoznačně odmítají.

Úplně všichni, policisté i civilisté víme, že evidovaná kriminalita není veškerou kriminalitou. Tzv. latentní kriminalitu měřit neumíme a určitě to neumí ani ing. Schwarz. Existují průzkumy, při kterých se úroveň latence měří – jednak je potřeba uvést, že v posledním takovém průzkumu z r. 2006 byla úroveň latentní kriminality v Ústeckém kraji velmi významně nižší než byl průměr ČR, a dále je možné najít země na západ od nás, kde je latentní kriminalita významně vyšší než v ČR.

Pokud ing. Schwarz mluví o nepřijímání oznámení a tedy o manipulaci se statistikami evidované kriminality, možná popisuje svou praxi. Každý slušný policista totiž ví, že nepřijetí oznámení je neakceptovatelné a ví i to, že všechny kontrolní orgány, včetně Inspekce MV ČR, věnují této problematice víc než jen pozornost.

Když ing. Schwarz mluví o čárkování, ví o čem mluví. Jednak byl v čárkách hodně dobrý jako vedoucí obvodního oddělení, navíc to dokazuje i jako ředitel městské policie. Jak jinak by věděl, že je „nejlepší“, ačkoli městské policie nemají sjednocenou metodiku vykazování své činnosti a kromě toho je každá městská policie ve své činnosti poněkud jinak zaměřena.

Ing. Schwarz tvrdí, že rušíme obvodní oddělení. Za posledních několik let jsme „zrušili“ pouze jedno, a sice obvodní oddělení v Lomu a ing. Schwarz to ví, protože v Lomu bydlí. Neuvádí, že místo obvodního oddělení existuje v Lomu tzv. služebna, která zajišťuje stejný rozsah činností jako bývalé obvodní oddělení, ale bez vedoucího.

Požadavek na zvýšenou přítomnost uniformovaných policistů v ulicích se trvale objevuje ve všech průzkumech veřejného mínění. Odborná veřejnost ví, že v případě Policie ČR jsou možnosti limitované mj. velkým objemem činností, které policisté ČR vykonávají na celém teritoriu republiky. Proč ovšem není na rozlohou malém území města Mostu vidět větší počet hlídkujících strážníků MP (Most jich zaměstnává cca 80 a náplní jejich práce je výhradně veřejný pořádek a doprava na území města bez jakékoli náročné administrativy), to by snad měl vysvětlit právě ing. Schwarz.

Závěrem se nabízí napsat něco o kozlu a zahradníkovi. Člověk s prokazatelnými sklony k protiprávnímu jednání chce radit policii, jak má dělat svoji práci. Děkujeme pěkně.

Ústí nad Labem 30. září 2008

plk. JUDr. Jiří V O R Á L E K v. r.
ředitel Policie České republiky
Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem

Tiskové prohlášení Severočechů.cz k reakci ředitele Policie ČR, Správy severočeského kraje

Politické hnutí Severočeši.cz zásadně nesouhlasí s konáním krajského policejního ředitele plk.JUDr. Jiřího Vorálka, který bezprecedentním a velmi hrubým způsobem napadl kandidáta hnutí Severočeši.cz pana Ing. Bronislava Schwarze. Stalo se tak prostřednictvím nactiutrhačného e-mailu rozeslaného mnoha institucím s údajným doporučením k jeho dalšímu šíření.

Tímto krokem hrubě zneužil své postavení k zásahu do volební kampaně.
Porušil zákon o Policii ČR tak zásadním způsobem, že je na místě zvážit jeho setrvání ve funkci. Policie ČR musí za všech okolností zůstat apolitická.
Severočeši.cz podnikají právní kroky v souvislosti s tímto jeho konáním.

Severočeši . cz prohlašují, že ing. Bronislav Schwarz je slušný a bezúhonný člověk, který má naši plnou důvěru.

V Mostě dne 30. září 2008

Severočeši.cz