V lednu 2019 bylo zjištěno, že firma rozšířila výrobní technologie a nová zařízení provozovala bez povolení provozu. V roce 2018 navíc nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákon na ochranu ovzduší.

Pokuta nabyla právní moci 5. března 2020. „Inspektoři provedli kontrolu provozovny a zjistili, že společnost vyrábějící palubní desky, boční panely a další interiérové prvky z polyuretanu, polypropylenu či ABS používá ve dvou výrobních halách 23 neschválených technologických zařízení, které jsou zdrojem znečišťování ovzduší,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Společnost také nezajistila jednorázové měření emisí.