Podle rozhodnutí ze srpna tohoto roku město uzavřelo s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jehož hodnota přesahuje 6 milionů korun, aniž by provedlo řádné zadávací řízení. Lom za to dostal pokutu, proti rozhodnutí však podal rozklad.

„Zadavatel v rozkladu zejména namítal, že ve věci jde o zakázku malého rozsahu, neboť do celkové hodnoty nemají být počítány náklady na změnu územního plánu.

Předseda Úřadu však tuto argumentaci odmítl a konstatoval, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí více než 6,5 milionu korun a jde o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda s tím, že úřad do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnul všechna plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rozhodnutí podle Švandy už nabylo právní moci

Jde přitom o už třetí pokutu pro město Lom za chyby v zadávání veřejných zakázek. Předcházela jí pokuta za postup u koupi traktoru a pokuta za chybné postupy u finančních převodů úřadu.

„Tuto obrovskou škodu způsobilo bývalé vedení města svým nezodpovědným a protizákonným jednáním. Vše předáváme našemu právnímu zástupci a v zájmu města budeme vymáhat po odpovědných osobách,“ vyjádřil se už při srpnovém rozhodnutí o aktuální pokutě starosta Lomu Vladimír Urban.

Tohle vás také zaujme: 
Město Most nekoupí Jaltu u hokejky. Cena a stav budovy radnici odradily

Mostecký objekt Jalta a jeho okolí. | Video: Martin Vokurka